NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč

13. 5. 2021
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil v tomto týdnu Nejvyšší správní soud.

Úřad vydal předmětné rozhodnutí, které se týkalo zadávacího řízení na výběr dopravce pro uzavření smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti města Třebíč a vybraných okolních obcí, v roce 2017. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že podmínka, podle níž měl vybraný dodavatel zajistit po celou dobu trvání smlouvy kryté parkovací stání pro vozový park, byla v daném případě diskriminační a významně omezila okruh možných dodavatelů. Rozhodnutí bylo následně potvrzeno jak rozhodnutím předsedy ÚOHS, tak rozsudkem Krajského soudu v Brně.

Kasační stížnost podanou zadavatelem nyní Nejvyšší správní soud zamítl. Většina námitek kasační stížnosti směřovala na údajnou nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu a vady v soudním řízení. NSS se ztotožnil s napadeným rozhodnutím i rozsudkem KS Brno, když uvedl, „že kryté stání není jediným možným způsobem jak dosáhnout toho, aby autobusy vyjížděly bez sněhu, námrazy nebo ledu. Navíc nelze přehlédnout zcela zásadní skutečnost, že krytým stáním v době zadávacího řízení disponoval z povahy věci pouze stávající poskytovatel služby, který také podal jedinou nabídku.“ Kasační soud rovněž nevyhověl námitce žalobce o nepřiměřenosti pokuty a naopak zdůraznil, že pokuta byla uložena pouze ve výši necelých 3 % maximální možné sazby.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/77

21. října 2021 / Za přístavbu školy v Nehvizdech uložil ÚOHS druhou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

19. října 2021 / Úřad bude spolupracovat také s brněnskou MENDELU Projekt navazování spolupráce a oboustranně přínosných kontaktů mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a akademickou sférou opět pokročil, když dnes předseda ÚOHS Petr Mlsna...

19. října 2021 / Čtvrtý metodický den veřejného zadávání již na počátku listopadu - aktualizováno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz