NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč

13. 5. 2021
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil v tomto týdnu Nejvyšší správní soud.

Úřad vydal předmětné rozhodnutí, které se týkalo zadávacího řízení na výběr dopravce pro uzavření smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti města Třebíč a vybraných okolních obcí, v roce 2017. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že podmínka, podle níž měl vybraný dodavatel zajistit po celou dobu trvání smlouvy kryté parkovací stání pro vozový park, byla v daném případě diskriminační a významně omezila okruh možných dodavatelů. Rozhodnutí bylo následně potvrzeno jak rozhodnutím předsedy ÚOHS, tak rozsudkem Krajského soudu v Brně.

Kasační stížnost podanou zadavatelem nyní Nejvyšší správní soud zamítl. Většina námitek kasační stížnosti směřovala na údajnou nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu a vady v soudním řízení. NSS se ztotožnil s napadeným rozhodnutím i rozsudkem KS Brno, když uvedl, „že kryté stání není jediným možným způsobem jak dosáhnout toho, aby autobusy vyjížděly bez sněhu, námrazy nebo ledu. Navíc nelze přehlédnout zcela zásadní skutečnost, že krytým stáním v době zadávacího řízení disponoval z povahy věci pouze stávající poskytovatel služby, který také podal jedinou nabídku.“ Kasační soud rovněž nevyhověl námitce žalobce o nepřiměřenosti pokuty a naopak zdůraznil, že pokuta byla uložena pouze ve výši necelých 3 % maximální možné sazby.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/77

27. července 2021 / ÚOHS hledá specialisty veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže doplňuje tým specialistů pro oblast dozoru nad veřejným zadáváním a plánuje obsadit více pracovních míst s tímto zaměřením. Termín nástupu...

23. července 2021 / O programu čtvrtého metodického dne ÚOHS z oblasti veřejného zadávání rozhodnou účastníci Program čtvrtého metodického dne sestaví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže „na přání“ jeho účastníků. Zájemci mají možnost posílat své dotazy a náměty do 31. 8. 2021 na...

2. července 2021 / Vize a výzvy v dozoru nad veřejným zadáváním Při příležitosti třicátého výročí fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přinášíme sérii textů, v nichž shrnujeme priority a vize v jednotlivých oblastech působnosti

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz