Český rozhlas pochybil, když změnil zadávací podmínky

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým rozhodnutím z konce dubna 2006 uložil Českému rozhlasu zrušit zadávací řízení na poskytování služeb mobilního operátora.

Tendr bude muset Český rozhlas zrušit již podruhé. Poprvé tak učinil sám v souladu se zákonem, když zjistil, že jedna z podmínek, které si stanovil, vylučuje společnost T-Mobile z možnosti podat nabídku. Český rozhlas totiž požadoval mj. službu 2 telefonních čísel na 1 SIM kartu, kterou T-Mobile neposkytuje. Zadavatel proto následně tento požadavek při vyhlášení nové zakázky vypustil a vyzval všechny tři mobilní operátory na českém trhu k podání nabídek. Zvolil však v rozporu se zákonem formu jednoduššího jednacího řízení bez uveřejnění, která takovou změnu předchozích zadávacích podmínek neumožňuje.

Jednací řízení bez uveřejnění lze použít pouze jestliže v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení nebyly podány žádné nabídky nebo nabídky splňující zadávací podmínky. Současně ale zadavatel nesmí podstatně změnit zadávací podmínky původního zadávacího řízení. To se však v daném případě vypuštěním požadavku 2 telefonních čísel na 1 SIM kartu stalo.

Zadavatel při zadání veřejné zakázky nesplnil zákonné předpoklady pro použití formy jednacího řízení bez uveřejnění, když podstatně změnil zadávací podmínky předchozího otevřeného řízení. Pokud se Český rozhlas chtěl vyhnout případnému diskriminačnímu charakteru svého požadavku na poskytnutí služby „2 telefonní čísla na 1 SIM kartě“, měl postupovat jiným způsobem (otevřené řízení, užší řízení, apod.), při kterém by nebyl vázán zněním zadávacích podmínek předchozího zadávacího řízení.

            Služby mobilního operátora pro Český rozhlas doposud zajišťuje Eurotel, který v předmětném případě podal k ÚOHS návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Jako nejvýhodnější zadavatel vyhodnotil nabídku jeho konkurenta T-Mobile, která za dobu plnění tří let činila téměř 11 mil. korun včetně DPH.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz