Registrace na metodický den veřejného zadávání již byla zahájena

15. 2. 2021
První metodický den v oblasti zadávání veřejných zakázek uskuteční Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve čtvrtek 18. března 2021 od 9:30, a to formou on-line přenosu. Tématem tohoto metodického dne bude „Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů“.

Účast na metodickém dni je bezplatná, avšak zájemci se musí předem registrovat. Pokud se tedy chcete akce zúčastnit, zaregistrujte se po kliknutí na následující odkaz: https://uohs.webex.com/uohs/onstage/g.php?MTID=eca09a9bef304adc7ac11b033cad295c0

V dopolední části metodického dne dojde ke shrnutí problematiky ze strany expertů ÚOHS. Odpolední část by pak měla být více interaktivní a vyhrazena odpovědím na konkrétní dotazy, které mohou zájemci zasílat do 7. 3. 2021. Pro příjem dotazů byla zřízena zvláštní e-mailová adresa: metodickydenvz1@uohs.cz. Dotazy k tématu samozřejmě mohou zasílat i ti, kteří nemají zájem se akce účastnit. Všechny prezentace i odpovědi na dotazy budou následně uveřejněny na webových stránkách ÚOHS.

Pokud se bude dotaz týkat oblasti, která ještě nebyla Úřadem řešena v rozhodovací praxi, Úřad bude výklad zákona o zadávání veřejných zakázek předem konzultovat s Ministerstvem pro místní rozvoj, aby byl maximálně sladěn pohled metodického a rozhodovacího orgánu na určitou problematiku. 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/29

21. října 2021 / Za přístavbu školy v Nehvizdech uložil ÚOHS druhou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

19. října 2021 / Úřad bude spolupracovat také s brněnskou MENDELU Projekt navazování spolupráce a oboustranně přínosných kontaktů mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a akademickou sférou opět pokročil, když dnes předseda ÚOHS Petr Mlsna...

19. října 2021 / Čtvrtý metodický den veřejného zadávání již na počátku listopadu - aktualizováno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz