Registrace na metodický den veřejného zadávání již byla zahájena

15. 2. 2021
První metodický den v oblasti zadávání veřejných zakázek uskuteční Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve čtvrtek 18. března 2021 od 9:30, a to formou on-line přenosu. Tématem tohoto metodického dne bude „Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů“.

Účast na metodickém dni je bezplatná, avšak zájemci se musí předem registrovat. Pokud se tedy chcete akce zúčastnit, zaregistrujte se po kliknutí na následující odkaz: https://uohs.webex.com/uohs/onstage/g.php?MTID=eca09a9bef304adc7ac11b033cad295c0

V dopolední části metodického dne dojde ke shrnutí problematiky ze strany expertů ÚOHS. Odpolední část by pak měla být více interaktivní a vyhrazena odpovědím na konkrétní dotazy, které mohou zájemci zasílat do 7. 3. 2021. Pro příjem dotazů byla zřízena zvláštní e-mailová adresa: metodickydenvz1@uohs.cz. Dotazy k tématu samozřejmě mohou zasílat i ti, kteří nemají zájem se akce účastnit. Všechny prezentace i odpovědi na dotazy budou následně uveřejněny na webových stránkách ÚOHS.

Pokud se bude dotaz týkat oblasti, která ještě nebyla Úřadem řešena v rozhodovací praxi, Úřad bude výklad zákona o zadávání veřejných zakázek předem konzultovat s Ministerstvem pro místní rozvoj, aby byl maximálně sladěn pohled metodického a rozhodovacího orgánu na určitou problematiku. 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/29

13. května 2021 / NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil...

12. května 2021 / Druhý metodický den se zaměří na hodnocení nabídek - aktualizováno Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz