Pokuta pro ministerstvo dopravy potvrzena – vylučovat dodavatele pro nezaokrouhlení nabídkové ceny je nepřiměřené

11. 1. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna svým rozhodnutím ze 7. ledna 2021 zamítl rozklad podaný Ministerstvem dopravy ve věci zadávacího řízení na uzavření šestileté rámcové smlouvy na dodávky tabulek registračních značek a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, kterým byla zadavateli za spáchání přestupku uložena pokuta ve výši 200 000 Kč.

„Zadavatele by měli při vylučování dodavatelů reflektovat judikaturu Nejvyššího správního soudu a nepostupovat přehnaně formalisticky,“ uvedl k rozhodnutí předseda ÚOHS.

Zadavatel vyloučil ze zadávacího řízení společnost ELTODO, a. s., která přeložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, jež byla jediným kritériem hodnocení, s odůvodněním, že nezaokrouhlila nabídkové ceny za jeden kus tabulky registrační značky a za předpokládaný počet tabulek registračních značek za jeden rok. V červenci 2020 zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem „SPM – UTAL“ – sdružením společností SPM – Security Paper Mill, a. s., a UTAL Sp. z o. o.

V rozhodnutí I. stupně Úřad konstatoval, že zadavatel vyloučením společnosti ELTODO porušil zásadu přiměřenosti, neboť požadavek na zaokrouhlení nabídkové ceny byl pouze formálního charakteru a nejednalo se o oprávněný důvod pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tím ovlivnil výběr dodavatele.

Zadavatel v rozkladu argumentoval, že požadavek na zaokrouhlení nabídkové ceny není jen formalita, ale zaokrouhlování je pro něho důležité z pohledu celkových nákladů veřejné zakázky. Předseda Úřadu však jeho argumenty neuznal. Ve vztahu k celkové nabídkové ceně jde o formální požadavek zcela určitě – to už dříve dovodila rozhodovací praxe Úřadu. Pokud jde o jednotkovou nabídkovou cenu, lze o významu zaokrouhlování diskutovat. V tomto případě však zadavatel původně vybral právě společnost ELTODO, a.s., která nezaokrouhlila ani celkovou, ani jednotkovou nabídkovou cenu. Až posléze svůj požadavek přehodnotil. Pokud by bylo pro zadavatele zaokrouhlování skutečně důležité, všiml by si problému už při prvním přečtení nabídky. Navíc, zadavatel nestanovil podmínku zaokrouhlení jednotkové ceny výslovně, ačkoliv se jedná o požadavek s významným dopadem do cenotvorby dodavatelů.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/007 – R0195/2020

12. ledna 2021 / Předseda Mlsna zakázal plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek pro Policii ČR Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek včetně příslušenství a zaměřovačů...

10. prosince 2020 / Veřejné zakázky ve zdravotnictví Zástupci ÚOHS zabývající se výkonem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek se dnes zúčastnili on-line konference s názvem Veřejné zakázky ve zdravotnictví, která byla již poněkolikáté...

4. prosince 2020 / Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz