Rozsudek NSS ve věci nákupu akcií Libereckým krajem je pravomocný a po věcné stránce i definitivní

3. 11. 2020
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2020 ve věci nákupu akcií autobusového přepravce Libereckým krajem je pravomocný. Rozsudky správních soudů nabývají právní moci doručením účastníkům řízení, k čemuž v daném případě již došlo. Vyjádření zástupců Libereckého kraje o tom, že se nejedná o pravomocný rozsudek, je tedy zavádějící.

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem potvrdil, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupoval v dané věci v souladu se současným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, když rozhodl, že akcie měly být pořizovány postupem podle zákona. A to i přes skutečnost, že národní právní úprava se v tomto ohledu liší od unijní směrnice. Podle rozsudku nemáÚOHS ani soud, zjednodušeně řečeno,  pravomoc opravovat potenciální pochybení v práci zákonodárce.

Zástupci zadavatele rovněž zpochybňují, že by se jednalo o definitivní rozsudek, když tvrdí, že se věc „pouze“ vrací zpět ke Krajskému soudu v Brně. O případu bude sice Krajský soud znovu rozhodovat, bude však vázán právním názorem NSS a o tom, že akcie je nutno soutěžit dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten je dle názoru Úřadu jednoznačný a neposkytuje Krajskému soudu prostor pro jiné rozhodnutí ve věci.

Z tohoto důvodu je také třeba v nejbližší době zahájit přezkumné řízení o rozhodnutích Úřadu, která byla v mezidobí vydána na základě nyní zrušeného rozsudku KS Brno, neboť vedle sebe nemohou stát dvě pravomocná rozhodnutí o téže věci.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/098

24. září 2021 / Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 800 000 Kč za přestupky při nákupu policejních pušek a samopalů Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ministerstva vnitra České republiky a potvrdil tak uložení pokuty ve výši 800 000 korun za porušení zákona o...

22. září 2021 / ÚOHS si připomněl 30 let své existence na slavnostní konferenci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes oslavil 30 let své existence slavnostní konferencí, která se uskutečnila v Lichtenštejnském paláci v Praze. Přání k „narozeninám“ Úřadu...

16. září 2021 / Zvažujete kariéru ve veřejné správě? Přijďte se podívat na Den otevřených dveří ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 6. října 2021 ve svém sídle na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně historicky první Den otevřených dveří pro zájemce o práci v oblasti dozoru...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz