Zavádějící články o údajném ovlivňování ÚOHS

10. 7. 2020
Některá média v posledních dnech publikovala články, které zavádějícím způsobem informují o působení bývalého komunálního politika Jiřího Švachuly na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad opakovaně zdůrazňuje, že Jiří Švachula nikdy nebyl klíčovou osobou na ÚOHS, jak se jej média snaží prezentovat. V rámci struktury neměl žádné postavení, nebyl ani řádným zaměstnancem ÚOHS. Nebyl ani poradcem, jak se v některých textech objevilo, ale pouze řadovým členem rozkladové komise. Ta je kolektivním orgánem, jehož jednání se řídí pravidly správního řádu a povinnosti vyplývající ze správního řádu mají i jeho členové. Návrhy rozkladová komise přijímá prostřednictvím většinového hlasování, přičemž v rozkladové komisi je při plné účasti více než 10 členů. Jednotlivec tedy v rámci rozkladové komise může ovlivnit výsledek hlasování pouze vahou svého jediného hlasu. Rozkladové komise se zabývají pouze konkrétními správními řízeními a nemají žádný vliv na vlastní řízení Úřadu.

Články vzbuzují dojem, že média se ve svých textech záměrně snaží, například i označováním Jiřího Švachuly jako poradce, zveličovat jeho údajný vliv na vedení ÚOHS. Úřad požádal dotčená média o uvádění pravdivých skutečností a o omluvu.

Tiskové oddělení ÚOHS

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

14. dubna 2021 / Řízení letového provozu nakupovalo instruktážní služby bez soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příkazem pokutu ve výši 500 000 korun státnímu podniku Řízení letového provozu České republiky za chybné zadávání veřejných zakázek...

9. dubna 2021 / Předseda Úřadu snížil pokutu pro zadavatele TEPO s. r. o. na 1,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil pokutu ve výši 1 700 000 korun zadavateli TEPO s.r.o. za rozdělení předmětu několika nadlimitních veřejných zakázek...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz