Ředitel Transparency International je neobjektivní, ÚOHS funguje efektivně

24. 1. 2020
Ředitel Transparency International David Ondráčka v rozhovoru pro deník Právo (24. 1. 2020, s. 1 a 3) ostře kritizoval fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i jeho vedení. Prohlášení ředitele Transparency International jsou motivována zejména tím, že Úřad nejde tomuto neziskovému sdružení tzv. na ruku a rozhoduje nezávisle a v souladu s platnými zákony.

Úřad vydává svá rozhodnutí v zákonných lhůtách, jeho rozhodovací činnost je konzistentní a případné odchylky jsou vždy řádně zdůvodněny. S výsledky činnosti Úřadu se může veřejnost kdykoliv seznámit ve výroční zprávě a ve sbírkách rozhodnutí, které jsou volně přístupné na internetu. Představitelé Úřadu jsou rovněž kdykoliv připraveni (a rovněž k tomu reálně dochází) objasnit jakékoliv vydané rozhodnutí i obhájit každou korunu, která byla na provoz úřadu vydána ze státního rozpočtu, jak před oběma komorami Parlamentu České republiky, tak i ve Vládě ČR, pokud by si to tyto ústavní orgány vyžádaly.

Rozhodnutí Úřadu samozřejmě přezkoumávají správní soudy, přičemž řada jiných státních orgánů by byla ráda, pokud by dosahovala při obhajobě svých rozhodnutí obdobné úspěšnosti, jakou má v těchto sporech ÚOHS. Navíc v podstatě 98 % rozhodnutí Úřadu není nijak zpochybněno, nebo v přezkumu obstojí.

Pan Ondráčka rovněž zamlčel, že Úřad dlouhodobě ve všech oblastech své působnosti pořádá školení a semináře pro soutěžitele, zadavatele či příjemce veřejné podpory. V poslední době například ve spolupráci se Svazem měst a obcí jezdí odborníci z ÚOHS do regionů a bezplatně školí představitele menších obcí v problematice veřejných zakázek. Úřad rovněž vydal a zpřístupnil veřejnosti v rámci osvětové činnosti pro zadavatele a dodavatele materiály, v kterých nastiňuje svůj náhled na zadávání veřejných zakázek. Rozhodně tedy nelze hovořit o tom, že je Úřad nepředvídatelný.

Značně problematická a iluzorní je představa ředitele TI, že zadavatelé budou s Úřadem konzultovat své konkrétní veřejné zakázky. Úřad je orgán dozoru, tedy má postup zadavatele přezkoumávat až ex post. Jestliže by dopředu radil, navíc bez znalosti všech konkrétních podmínek zakázky, pak by bylo kompromitováno jeho budoucí rozhodování o dané věci, jestliže by k němu došlo. Bude pan Ondráčka v budoucnu nutit i policisty, aby poskytovali každému z občanů konzultace, jak se vyhnout trestnímu stíhání? Bude pan Ondráčka požadovat i od soudců rozhodujících otázky zadávání veřejných zakázek, aby předem sdělovali, zda postup zadavatele je souladný se zákonem či nikoliv?   

Je také otázkou, za koho pan Ondráčka mluví, když hovoří o potřebě změny. Úřad například uskutečnil v minulých měsících veřejnou konzultaci na téma možných změn právní úpravy dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, přičemž naprostá většina oslovených subjektů na straně zadavatelů, dodavatelů či expertů byla pro zachování dosavadního stavu a mnoho z nich kvitovalo krátké lhůty, ve kterých se rozhoduje. Nesouhlas vyslovily a změny vyžadují pouze některé nevládní organizace. Existující systém přezkumu si samozřejmě nevymyslel ÚOHS, ale vychází z platné české i unijní legislativy. Na odborné úrovni nebylo zpochybněno, že by organizace či stávající způsob rozhodování nebyl efektivní.

Ke slovům ředitele TI o podezřeních, jimž údajně čelí předseda Úřadu, je možno dodat pouze tolik, že v daném případě nebyl orgány činnými v trestním řízení nikdo obviněn.

Tiskové oddělení ÚOHS

13. května 2021 / NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil...

12. května 2021 / Druhý metodický den se zaměří na hodnocení nabídek - aktualizováno Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz