Klášterci nad Ohří hrozí sankce za neopodstatněné požadavky na kvalifikaci

16. 4. 2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 250 000 Kč městu Klášterec nad Ohří za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a Realizace energetických úspor v objektu MÚSS v Klášterci nad Ohří“ a „Realizace úspor v objektu ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří“. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci a může být proti němu podán rozklad.

Úřad po prošetření výše uvedených veřejných zakázek v první instanci rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu, když porušil zásadu zákazu diskriminace, a to při stanovení technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požadoval po uchazečích předložení referenčních zakázek, avšak pouze takových, které se týkaly staveb občanské vybavenosti. V uvedeném případě však nebyl tento požadavek předmětem zakázky nijak odůvodněný a neodpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel svým postupem nepřípustně omezil okruh uchazečů o zakázku, když diskriminoval dodavatele, kteří získali zkušenost s realizací stavebních prací spojených s revitalizací budov za účelem energetických úspor i na typově jiných budovách, než jsou pouze budovy občanské vybavenosti, a byli by tedy k plnění zakázky objektivně způsobilí.

Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že při nediskriminačním nastavení kvalifikace by zadavatel od některého z uchazečů obdržel ekonomicky výhodnější nabídku a došlo by tak k úspoře veřejných prostředků.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/033/VZ009 – S744,745/2013

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz