Vojenská zdravotní pojišťovna je zadavatelem, na nábor pojištěnců měla vypsat zakázku

9. 4. 2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém správním řízení pokutu ve výši 1 800 000 Kč zadavateli Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky za uzavírání smluv o obchodním zastoupení pro nábor pojištěnců bez zadávacího řízení. Rozhodnutí není dosud pravomocné a zadavatel proti němu již podal rozklad.

Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela v letech 2011 a 2012 celkem pět smluv o nevýhradním obchodním zastoupení s několika fyzickými a jednou právnickou osobou, aniž by je zadal v jednom z druhů zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Úřad se při posuzování případu zabýval zejména otázkou, zda Vojenská zdravotní pojišťovna náleží mezi veřejné zadavatele. Veřejným zadavatelem jsou podle zákona takové právnické osoby, které byly založeny či zřízeny za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemají průmyslovou či obchodní povahu, a jsou financovány převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo jsou státem ovládány. Provádění veřejného zdravotního pojištění lze přitom zcela jistě považovat za uspokojování potřeb veřejného zájmu. Současně Úřad konstatoval, že z ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních pojišťovnách vyplývá, že stát má faktický vliv na výkon činnosti pojišťovny, neboť její činnost v oblasti veřejného zdravotního pojištění nefunguje nezávisle na státu, ale podléhá kromě příslušných zákonů i postupům určovaným státem. Dle ÚOHS je tak splněna i druhá podmínka „ovládání“ ze strany státu a Vojenská zdravotní pojišťovna je tedy veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel měl na základě počtu nově získaných pojištěnců z předchozích let předpokládat, že hodnota zakázky překročí 2 000 000 Kč ročně a měl ji tedy zadat v některém ze zákonem stanovených druhů zadávacího řízení. Reálně vyplacené provize pak dosáhly v roce 2011 i v roce 2012 vždy téměř 70 000 000 Kč. Vojenská zdravotní pojišťovna tedy svým postupem mohla značně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť v případě provedení zadávacího řízení by mohla získat zprostředkovatele, kteří by požadovali nižší provizi a mohlo tak dojít k hospodárnějšímu vynakládání veřejných prostředků. 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/031/VZ008 – S474/2013

 

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz