Panochova nemocnice v Turnově stanovila diskriminační kvalifikační kritéria

4. 4. 2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Panochově nemocnici Turnov pokutu ve výši 100 000 Kč za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „Dodávky technologie operačních sálů pro Panochovu nemocnici Turnov“. Pochybení zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí potvrdil ve druhém stupni předseda ÚOHS Petr Rafaj a je tedy pravomocné.

Úřad po prošetření dané zakázky v první instanci rozhodl, že se zadavatel při zadávání nadlimitní zakázky dopustil správního deliktu, a to při stanovení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požadoval po uchazečích doložení celkového ročního obratu za každé z předcházejících 3 účetních období ve výši min. 200 000 000 Kč, ačkoliv předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 15 350 000 Kč, což vyústilo k podání nabídky pouze jednoho uchazeče. Požadavek na doložení minimálního obratu ve výši téměř 13 násobku hodnoty veřejné zakázky byl zjevně nepřiměřený k hodnotě zakázky a došlo tak k nepřípustné  diskriminaci potenciálních dodavatelů.

Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů, které by mohly být výhodnější než nabídka vybraného uchazeče, s nímž uzavřel smlouvu. Zadavatel tedy při zadávání veřejné zakázky nedodržel jednu ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a tím ohrozil konkurenční prostředí mezi dodavateli.

Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí odmítl námitky rozkladu podaného zadavatelem a jednoznačně potvrdil závěry prvostupňového správního orgánu.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/027/VZ006 – S39/2011, R216/2013

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz