Uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě došlo k obcházení zákona

12. 3. 2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v již pravomocném rozhodnutí pokutu 300 tisíc korun statutárnímu městu Olomouc za uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě bez řádného zadávacího řízení stanoveného zákonem o veřejných zakázkách.

Původním záměrem zadavatele bylo pronajmout své pozemky s jejich následným odprodejem za účelem vybudování polyfunkčního parkovacího domu. Poté, co zadavatel provedl výběr dodavatele, přehodnotil svůj záměr a vybraný uchazeč, společnost Namiro s. r. o., přepracoval svůj původní projekt na vybudování polyfunkčního domu s převahou standardně vybavených kancelářských prostor, které si zadavatel hodlal v budoucnosti pronajmout. Město Olomouc uzavřelo ještě před zahájením výstavby a kolaudací objektu s vybraným uchazečem smlouvu o budoucí nájemní smlouvě. Uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na neexistující nemovitost dochází k obcházení zákona.

Úřad ve svém rozhodnutí uvádí, že uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a postup zadavatele před jejím uzavřením vykazují všechny znaky veřejné zakázky, konkrétně podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, neboť zadavatel měl za pronajaté nebytové prostory zaplatit roční nájem ve výši téměř 22 milionů korun. Zadavatel ani nepředpokládal vyhlásit zadávací řízení, neboť k provedení stavebních prací zavazovala vybraného uchazeče předmětná smlouva.

Z uvedených skutečností Úřad dovodil, že předmětem šetřeného případu je veřejná zakázka, jejímž předmětem je výstavba nebytových prostor vybraným uchazečem za účelem jejich případného budoucího pronájmu zadavateli za splnění podmínek stanovených ve sjednané smlouvě o budoucí nájemní smlouvě. Výsledkem uzavřené smlouvy tak bude plnění spočívající v provedení stavebních prací odpovídajících zadavatelovým potřebám a požadavkům, za které zadavatel zaplatí vybranému uchazeči nájem. Bylo tedy nezbytné, aby zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem. Nelze vyloučit, že by obdržel i ekonomicky výhodnější nabídky jiných dodavatelů.

  

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/016/VZ003 – S33/2013

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz