Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

8. září 2006 / ÚOHS: Kupní cena za OKD je nízká Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 30. dubna 2004 rozhodnutí, kterým nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti KARBON INVEST související s privatizací společnosti OKD. Rozhodnutí již nabylo právní moci

8. září 2006 / Sokolovská uhelná - nejde o veřejnou podporu ÚOHS vydal dne 28. dubna 2004 rozhodnutí, kterým zastavil správní řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti Sokolovská těžební související s privatizací společnosti Sokolovská uhelná. Správní řízení bylo zastaveno, neboť ÚOHS ve svém

8. září 2006 / Cukrovary TTD podporu nedostanou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 27. dubna 2004 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Cukrovary TTD a.s

8. září 2006 / Zastaveno řízení o podpoře pro ČKD Praha ÚOHS dne 20. dubna 2004 zastavil správní řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve formě přímého prodeje akcií v držení státu společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. metodou přímého prodeje společnosti FITE-DV, a.s

8. září 2006 / Povolena podpora pro společnost BLATA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím z 22. dubna 2004 povolil s podmínkou výjimku ze zákazu veřejné podpory, o niž žádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro společnost BLATA, s.r.o

8. září 2006 / Podpora pro Honeywell s podmínkami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím ze dne 21. dubna 2004 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost Honeywell spol. s r.o.

8. září 2006 / Nepovolena podpora pro Plzeňský Prazdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 28. dubna 2004 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek, kterou žádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro společnost Plzeňský Prazdroj

8. září 2006 / Podpora pro Třinecké železárny povolena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třemi rozhodnutími ze dne 30. dubna 2004 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti Třinecké železárny. Tato rozhodnutí již nabyla právní moci.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz