Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

8. září 2006 / Sokolovská uhelná - nejde o veřejnou podporu ÚOHS vydal dne 28. dubna 2004 rozhodnutí, kterým zastavil správní řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti Sokolovská těžební související s privatizací společnosti Sokolovská uhelná. Správní řízení bylo zastaveno, neboť ÚOHS ve svém

8. září 2006 / Cukrovary TTD podporu nedostanou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 27. dubna 2004 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Cukrovary TTD a.s

8. září 2006 / Zastaveno řízení o podpoře pro ČKD Praha ÚOHS dne 20. dubna 2004 zastavil správní řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve formě přímého prodeje akcií v držení státu společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. metodou přímého prodeje společnosti FITE-DV, a.s

8. září 2006 / Povolena podpora pro společnost BLATA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím z 22. dubna 2004 povolil s podmínkou výjimku ze zákazu veřejné podpory, o niž žádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro společnost BLATA, s.r.o

8. září 2006 / Podpora pro Honeywell s podmínkami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím ze dne 21. dubna 2004 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost Honeywell spol. s r.o.

8. září 2006 / Nepovolena podpora pro Plzeňský Prazdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 28. dubna 2004 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek, kterou žádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro společnost Plzeňský Prazdroj

8. září 2006 / Podpora pro Třinecké železárny povolena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třemi rozhodnutími ze dne 30. dubna 2004 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti Třinecké železárny. Tato rozhodnutí již nabyla právní moci.

8. září 2006 / ÚOHS: Prodej akcií Nové huti není veřejnou podporou ÚOHS ve správním řízení posuzoval, zda koupě zhruba deseti procent akcií společnosti Ispat Nová huť, a.s. od Třineckých železáren Českou konsolidační bankou, zakládá veřejnou podporu. Jde o prodej, o kterém rozhodla svým usnesením vláda

8. září 2006 / Výjimka pro Hella Autotechnik s podmínkami Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář povolil s podmínkou výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o

5. září 2006 / Žalobu Plzeňského Prazdroje soud odmítl Krajský soud v Brně odmítl žalobu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 28. dubna 2004, kterým ÚOHS k žádosti ministerstva průmyslu a obchodu nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Plzeňský Prazdroj

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz