Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

11. září 2006 / Předseda Bednář povolil podporu pro společnost Blata Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 6. října 2003 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti BLATA s.r.o

11. září 2006 / Společnosti Honeywell povolena výjimka s podmínkami Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 29. srpna 2003 povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti Honeywell, spol. s r.o

11. září 2006 / Podpora pro Sandra Textile Mills nepovolena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 11. června 2003 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Sandra Textile Mills, formou zvýhodněného nájmu pozemků specifikovaných ve smlouvě o nájmu mezi městem Frýdek-Místek a jmenovanou společností.

11. září 2006 / Podmínečně povolena podpora pro Miele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek ve prospěch společnosti Miele technika s.r.o

11. září 2006 / Společnost Furukawa může obdržet investiční pobídky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o.

11. září 2006 / Výjimka ze zákazu VP pro Mora Moravia Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti MORA MORAVIA, a.s

11. září 2006 / Povolena veřejná podpora pro společnost TESCAN Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti TESCAN, s.r.o

11. září 2006 / Podpora pro OKD, OKK je slučitelná Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě žádosti ministerstva průmyslu a obchodu povolil dne 12. března 2003 výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti OKD, OKK, a.s.

11. září 2006 / Nejedná se o veřejnou podporu pro ČEZ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil dne 28. února správní řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro společnost ČEZ

11. září 2006 / Povolena podmínečná podpora pro VÁLCOVNY PLECHU, a.s. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě žádosti ministerstva financí povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz