Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

8. ledna 2007 / Nová referenční sazba Nová referenční sazbaNová referenční a diskontní sazba pro Českou republiku činí od 1. ledna 2007- 4,24%Nová referenční sazba a sazba pro navrácení je rovněž uveřejněna na internetové adrese:http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

19. prosince 2006 / Infolist Významné události 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže shrnuje v posledním letošním informačním listu to nejvýznamnější ze své aktivity v právě končícím roce

13. prosince 2006 / Změna výše podpory de minimis schválena Evropská komise přijala nové nařízení o podpoře de minimis, podle něhož není podpora do výše 200 000€ poskytnutá v průběhu tří let považována za veřejnou podporu.

20. listopadu 2006 / BOHEMIA-SEN získá veřejnou podporu na projekt v Pardubicích Evropská komise v souladu s předchozím stanoviskem ÚOHS povolila státní podporu ve prospěch společnosti BOHEMIA-SEN, která se stala vítězem výběrového řízení na zástavbu na Masarykově náměstí v Pardubicích.

16. listopadu 2006 / Informační list o veřejné podpoře Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává Informační list č. 5/2006, který je zaměřen na problematiku veřejné podpory a poslední změny v této oblasti

10. listopadu 2006 / Komise povolila zvýhodněný prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny Město Solnice může podle rozhodnutí Evropské komise poskytovat veřejnou podporu ve formě zvýhodněného prodeje pozemků v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny

9. listopadu 2006 / Komise potvrdila rozhodnutí Úřadu o podpoře pro Třinecké železárny Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přivítal výrok Evropské komise, kterým bylo potvrzeno jeho rozhodnutí z dubna 2004 ve věci tří podpůrných opatření české vlády ve prospěch společnosti Třinecké železárny.

3. listopadu 2006 / Změna některých částí oznamovacího formuláře pro státní podporu Evropská komise v souvislosti s přijetím nových Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007-2013 zveřejnila v Úředním věstníku nové znění části oznamovacího formuláře. Jedná se o Nařízení Komise č. 1627/2006, kterým se mění nařízení č. 794/2004

3. listopadu 2006 / Evropská komise schválila mapu regionální podpory na léta 2007-2013 pro Českou republiku Od 1. 1. 2007 bude v České republice poskytována regionální podpora podle nové mapy regionální podpory, schválené Evropskou komisí.

3. listopadu 2006 / Evropská komise navrhuje rozšířit oblasti, na které se bude vztahovat nařízení o skupinových výjimkách Nařízení Rady č. 994/98, o použití čl. 92 a 93 Smlouvy o založení ES na určité kategorie horizontální státní podpory zmocňuje Komisi, aby prohlásila prostřednictvím Nařízení, že určité kategorie podpory jsou slučitelné se společným trhem a jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle...

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz