Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství

21. 4. 2023
Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných zdrojů a zbytkovém teple.

Cílem programu je podpořit dekarbonizaci tepelných jednotek napojených na systém dálkového vytápění. Z programu, který poběží do konce roku 2025, bude podpořena instalace nových jednotek na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů založených na biomase a odpadu s kapacitou vyšší než 500 kW. Podpora v rámci programu bude mít podobu „zeleného bonusu“ pro zdroje tepla za každý gigajoule tepla dodaný do tepelné distribuční soustavy. Očekává se, že z programu bude podpořena instalace kapacity na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů v objemu přibližně 345 MWt.

Komise ve svém rozhodnutí uvedla, že podpora je nezbytná a vhodná pro dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění v Česku a má „motivační účinek“. Vzhledem k tomu, že fosilní paliva mají oproti teplu z obnovitelných zdrojů výhodu z hlediska nákladů, bez podpory by investice do nových zařízení na výrobu tepla byly založeny na zemním plynu, potenciálně bez kombinované výroby elektřiny, což by vedlo k nižší úrovni energetické účinnosti.

Podpora je přiměřená a je omezena na nezbytné minimum. Výše podpory je založena na individuálním vyčíslení mezery ve financování pro modelový projekt. Kromě toho bude podpora na výrobu tepla podléhat každoročnímu monitoringu ze strany orgánů poskytujících podporu a bude upravena tak, aby její výše nepřekračovala výši mezery ve financování.

Pozitivní účinky podpory na dekarbonizaci systémů dálkového vytápění v Česku převažují nad případnými negativními účinky na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Program podpoří dekarbonizaci sektoru dálkového vytápění v Česku, zejména v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu zvýší využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení, aniž by nepřiměřeně narušil hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Původní tisková zpráva Evropské komise

Tiskové oddělení ÚOHS
23/054

 

25. září 2023 / Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie

22. září 2023 / Aktualizace internetových stránek Úřadu v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upravil v souladu s revizí Nařízení Komise (EU) 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za...

23. srpna 2023 / Evropská komise schválila České republice program ve výši 19 miliard korun na podporu podniků, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie Evropská komise schválila český program ve výši přibližně 800 milionů eur (19 miliard korun) na podporu podniků zasažených růstem nákladů na energie v souvislosti s ruskou válkou proti...

8. srpna 2023 / Konsolidovaný text revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) zveřejněn Evropská komise zveřejnila konsolidovaný text revidovaného nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie...

1. srpna 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu zajištění interoperability v železniční dopravě Celkový rozpočet programu dosahuje částky devíti miliard korun a čerpání podpory v rámci jeho pěti podprogramů v podobě dotace bude umožněno do roku 2028 vlastníkům nebo provozovatelům...

28. července 2023 / EK schválila pět miliard eur na podporu velkých českých výrobců energie Evropská komise schválila 26. 7. 2023 český program ve výši pěti miliard eur (125 miliard korun) na podporu velkých výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Program byl...

20. července 2023 / Nový oznamovací formulář pro oznamování podpor dle revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Revidované obecné nařízení o blokových výjimkách je použitelné od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2026. V tomto období mohou poskytovatelé zavádět nová opatření podpory, která využívají nové...

13. července 2023 / Podpora na výstavbu multifunkční haly v Brně schválena Evropskou komisí Evropská komise svým rozhodnutím schválila dne 13.7. 2023 podporu ve výši 204 milionů EUR na výstavbu multifunkční haly v Brně. Multifunkční hala bude sloužit pro kulturní, sportovní...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz