Evropská komise přijala revidované pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě

13. 12. 2022
Evropská komise 12. prosince 2022 přijala revizi sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě. Nová pravidla zohledňují vývoj v oblasti technologií, regulace a trhu a také aktuální politické priority EU v digitální oblasti. Podle těchto pravidel budou posuzovány opatření státní podpory na zavádění a využívání širokopásmových sítí v EU. Nové pokyny vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU v lednu 2023.

Pokyny pro širokopásmové sítě stanoví podmínky, za nichž lze veřejnou podporu zavádění a většího využívání širokopásmových služeb považovat za slučitelnou s jednotným trhem. Slučitelnost posuzuje Evropská komise na základě notifikace opatření podpory ze strany členského státu. 

Základní cíle úprav pokynů jsou následující:

  • sladit prahové hodnoty pro veřejnou podporu pevných sítí s nejnovějším vývojem technologií a trhu,
  • stanovit nový hodnotící rámec pro zavádění mobilních sítí (včetně 5G sítí),
  • veřejnou podporou zvýšit motivaci k většímu využívání širokopásmových služeb,
  • zjednodušit pravidla a vyjasnit některé klíčové pojmy důležité pro posouzení státní podpory.

Revize je výsledkem zhodnocení stávajících pravidel z roku 2013 a konzultace se zúčastněnými stranami z února 2022. Revizi pokynů pak doplní aktuální revize obecného nařízení o blokových výjimkách a další probíhající iniciativy s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky pro investice do širokopásmového připojení.

 

Pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě Pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě 987 KB

     

Podrobné informace též v Tiskové zprávě Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_7595

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/180

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

23. února 2023 / Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference...

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz