Evropská komise dokončila hodnocení pravidel státní podpory pro SOHZ v oblasti zdravotních a sociálních služeb

2. 12. 2022
První prosincový den Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení pravidel státní podpory pro tzv. služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) vztahující se na zdravotní a sociální služby a na malé částky podpory. Cílem hodnocení bylo ověřit, do jaké míry jsou stávající pravidla pro SOHZ při uplatnění v oblasti zdravotních a sociálních služeb jasná a jednoduchá a zda jsou stále vhodná s ohledem na nejnovější judikaturu unijních soudů a sektorový vývoj na vnitřním i globálním trhu.

Ve stručnosti je možno uvést, že hodnocení prokázalo, že stávající předpisy SOHZ v zásadě plní svůj účel. Naznačilo však, že je žádoucí objasnit některé pojmy týkající se státní (veřejné) podpory (hospodářská/nehospodářská činnost, vliv na obchod) nebo předpisů SOHZ (přiměřený zisk, selhání trhu atp.). V souvislosti s pravidly de minimis pro SOHZ vyplynula z hodnocení případná potřeba navýšit strop, do nějž se malé částky podpory nepovažují za veřejnou podporu, a dále uvést je do souladu s obecným nařízením o podpoře de minimis.

Evropská komise se hodlá nejprve zaměřit na přezkum nařízení o podpoře de minimis pro SOHZ.

Hodnocení je výsledkem posouzení interních analýz, veřejných (otevřených) a cílených konzultací s členskými státy a veřejností, které proběhly v létě roku 2019[1], a externí analýzy zaměřené na průzkum tržních trendů ve vybraných odvětvích, která byla zpracována na zadání Evropské komise.

Hodnocení Hodnocení 2.4 MB 

Shrnutí hodnocení Shrnutí hodnocení 404 KB

Podrobné informace vztahující se ke zdrojům a výsledkům hodnocení, včetně příspěvků zúčastněných stran, jsou k dispozici na webu Evropské komise pod odkazem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11835-Pravidla-poskytovani-statnich-dotaci-na-zdravotni-a-socialni-sluzby-obecneho-hospodarskeho-zajmu-hodnoceni-_cs .

 

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

21. prosince 2022 / Přezkum de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu - Evropská komise zveřejnila výzvu pro zasílání připomínek Ve vazbě na hodnocení nařízení de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které proběhlo roku 2019, Evropská komise zahájila přezkum nařízení o podpoře de minimis...

20. prosince 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v ČR V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

20. prosince 2022 / České předsednictví stihlo schválit zmocňovací nařízení pro modální a ekologickou dopravu Rada Evropské unie pod vedením českého předsednictví včera formálně schválila zmocňovací nařízení pro přijetí blokových výjimek v oblasti modální a ekologické dopravy. Na základě...

16. prosince 2022 / Komise schválila český program na podporu ekologického dálkového vytápění ve výši 1,2 miliardy eur Evropská komise schválila 16. prosince 2022 český program ve výši 1,2 miliardy eur na podporu ekologického a účinnějšího dálkového vytápění založeného především na energii z obnovitelných...

13. prosince 2022 / Evropská komise přijala revidované pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě Evropská komise 12. prosince 2022 přijala revizi sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě. Nová pravidla zohledňují vývoj v oblasti technologií, regulace a trhu a také aktuální...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz