Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis

21. 11. 2022
Nové nařízení de minimis má nahradit stávající nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále též jen „nařízení č. 1407/2013“), jehož platnost končí 31. 12. 2023.

Kontrola účelnosti pravidel státní podpory (tzv. fitness check) provedená v roce 2020 ukázala, že nařízení o podpoře de minimis celkově splňuje svůj účel.  V návaznosti na provedený přezkum a na informace a připomínky od společností, podnikatelských sdružení a orgánů veřejné moci obdržené v rámci zveřejněné výzvy v červnu a červenci 2022, Evropská komise připravila návrh nového nařízení de minimis

Návrh nového nařízení de minimis obsahuje oproti stávajícímu nařízení č. 1407/2013 tyto změny:

i) zvýšení stropu pro podporu de minimis, kterou může jeden podnik obdržet od členského státu za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období, a to na 275 tisíc eur. Návrh upravuje také strop pro podpory poskytované ve formě půjček a záruk a strop podpory pro podniky provozující silniční nákladní dopravu. Cílem zvýšení stropů podpory de minimis je zohlednit inflaci. Stávající nařízení č. 1407/2013 stanovuje strop 200 tisíc eur.

ii) posílení požadavků na transparentnost zavedením centrálního registru podpor de minimis na vnitrostátní úrovni či na úrovni EU, který umožní snadný přístup k informacím o podpoře de minimis poskytnuté kterýmkoliv orgánem členského státu.

 

Bližší informace o veřejné konzultaci, včetně návrhu nového nařízení de minimis, jsou dostupné zde: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-de-minimis_en

 

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko veřejných orgánů za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

 

Ostatní subjekty mohou připomínky podat přímo Evropské komisi do 10. 1. 2023.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0169

2. prosince 2022 / Evropská komise dokončila hodnocení pravidel státní podpory pro SOHZ v oblasti zdravotních a sociálních služeb První prosincový den Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení pravidel státní podpory pro tzv. služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) vztahující se na zdravotní a sociální...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a...

15. listopadu 2022 / Evropská komise schválila podporu českým podnikům postiženým vysokými cenami energií Evropská komise dnes oznámila, že schválila České republice program ve výši cca 30 miliard korun na podporu české ekonomiky v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Program byl schválen...

15. listopadu 2022 / ÚOHS včera úspěšně završil svou misi v rámci českého předsednictví Společný tým expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu včera vedl poslední zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou...

10. listopadu 2022 / Provozovatelé železniční a městské elektrické dopravy budou moci čerpat podporu až 180 milionů eur Evropská komise schválila český program veřejné podpory v objemu 180 milionů eur pro provozovatele železniční a městské dopravy využívající elektrickou trakci . Opatření přispěje...

10. listopadu 2022 / Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích...

31. října 2022 / Změny v dočasném krizovém rámci prodlužují platnost opatření a výrazně zvyšují stropy podpory Evropská komise přijala v pátek 28. října 2022 změnu dočasného krizového rámce pro veřejnou podporu, aby umožnila členským státům nadále podporovat hospodářství v souvislosti s válkou...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz