ÚOHS včera úspěšně završil svou misi v rámci českého předsednictví

15. 11. 2022
Společný tým expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu včera vedl poslední zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž G12 spadající pod COREPER I.

Skupina zasedala pod vedením místopředsedy ÚOHS Petra Solského v průběhu českého předsednictví celkem čtyřikrát. Jednalo se na nich například o chystaném nařízení o zahraničních subvencích narušujících hospodářskou soutěž, které je v současné době v poměrně pokročilé fázi legislativního procesu. Uvedené nařízení má zajistit ochranu unijního trhu před subjekty ze třetích zemí, které mohou díky subvencím svých vlád získat nespravedlivou konkurenční výhodu a v důsledku pak snáze získávají v evropských státech veřejné zakázky, případně skupují evropské firmy.

Na začátku CZ PRES rovněž představila Evropská komise návrh tzv. zmocňovacího nařízení pro oblast železniční, vnitrozemské vodní a multimodální dopravy. Na jeho základě bude moci Evropská komise přijmout novou blokovou výjimku v oblasti pozemní dopravy. Návrh zmocňovacího nařízení byl pod vedením zástupců České republiky – Úřadu a Stálého zastoupení – projednán na Pracovní skupině pro hospodářskou soutěž začátkem září 2022. Na navazujícím jednání koncem září CZ PRES předložilo kompromisní text, který byl upraven na základě obdržených komentářů členských států. Kompromisní text obsahoval jedinou změnu, a sice vypuštění části jedné věty. Tímto se sjednotil postup s postupy podle obecného zmocňovacího nařízení. Členské státy vnímaly návrh pozitivně a uvítaly jeho rychlé přijetí. Schválení zmocňovacího nařízení se očekává do konce tohoto roku. Pro úplnost uvádíme, že v průběhu roku 2024 se bude pracovat na navazující blokové výjimce v oblasti pozemní dopravy, založené na uvedeném zmocňovacím nařízení.

Na posledním zasedání v polovině listopadu se jednalo zejména o současných aktivitách Evropské komise v rámci revizí právních předpisů EU týkající se pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, například nařízení o blokových výjimkách pro horizontální dohody nebo Sdělení o definici relevantního trhu. Hovořilo se také o současném uplatňování Nařízení EK o použití čl. 101(3) SFEU na kategorie dohod o převodu technologií (TTBER) a jeho budoucím vývoji.

 Tým ÚOHS a Stálého zastoupení Brusel

Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž G12

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0165

2. prosince 2022 / Evropská komise dokončila hodnocení pravidel státní podpory pro SOHZ v oblasti zdravotních a sociálních služeb První prosincový den Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení pravidel státní podpory pro tzv. služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) vztahující se na zdravotní a sociální...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a...

21. listopadu 2022 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis Nové nařízení de minimis má nahradit stávající nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de...

15. listopadu 2022 / Evropská komise schválila podporu českým podnikům postiženým vysokými cenami energií Evropská komise dnes oznámila, že schválila České republice program ve výši cca 30 miliard korun na podporu české ekonomiky v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Program byl schválen...

10. listopadu 2022 / Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích...

10. listopadu 2022 / Provozovatelé železniční a městské elektrické dopravy budou moci čerpat podporu až 180 milionů eur Evropská komise schválila český program veřejné podpory v objemu 180 milionů eur pro provozovatele železniční a městské dopravy využívající elektrickou trakci . Opatření přispěje...

31. října 2022 / Změny v dočasném krizovém rámci prodlužují platnost opatření a výrazně zvyšují stropy podpory Evropská komise přijala v pátek 28. října 2022 změnu dočasného krizového rámce pro veřejnou podporu, aby umožnila členským státům nadále podporovat hospodářství v souvislosti s válkou...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz