Evropská komise schválila podporu českým podnikům postiženým vysokými cenami energií

15. 11. 2022
Evropská komise dnes oznámila, že schválila České republice program ve výši cca 30 miliard korun na podporu české ekonomiky v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Program byl schválen na základě tzv. dočasného krizového rámce státní podpory.

Podpůrné opatření, které bude mít formu přímých grantů, spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. O podporu v rámci tohoto programu budou moci zažádat všechny velké podniky, na které se nevztahuje strop pro ceny energií a které v současné době čelí značným dodatečným nákladům v souvislosti s růstem cen elektřiny a zemního plynu. Režim se bude vztahovat na období od února do prosince 2022.

Celková podpora na jednoho příjemce nesmí přesáhnout buď 30 % způsobilých nákladů, nebo 45 milionů korun, a to bez ohledu na to, která částka je nižší. Energeticky nároční uživatelé, kteří utrpí provozní ztráty, mohou získat podporu až do výše 200 milionu korun na podnik, přičemž míra podpory je omezena na 50 % způsobilých nákladů s možností navýšení až na 70 % pro podniky působící v odvětvích uvedených v rozhodnutí Evropské komise. Rozhodnutí zatím Evropská komise nezveřejnila, nicméně bude dostupné na webu Úřadu zde

Podle Komise je český program v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném krizovém rámci. Zejména výše jednotlivé podpory nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů při maximálním stropu podpory 100 milionů korun. U příjemců, kteří se kvalifikují jako energeticky náročné podniky, celková podpora na příjemce nepřesáhne 65 % způsobilých nákladů, resp. 80 % u zvláště postižených odvětví, nebo maximální strop podpory ve výši 50, resp. 150 milionů EUR. Kromě toho bude podpora poskytnuta nejpozději do 31. 3.  2023.

Komise dospěla k závěru, že český režim je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném krizovém rámci.

Podle tiskové zprávy Evropské komise

Tiskové oddělení ÚOHS
22/164

 

2. prosince 2022 / Evropská komise dokončila hodnocení pravidel státní podpory pro SOHZ v oblasti zdravotních a sociálních služeb První prosincový den Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení pravidel státní podpory pro tzv. služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) vztahující se na zdravotní a sociální...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a...

21. listopadu 2022 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis Nové nařízení de minimis má nahradit stávající nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de...

15. listopadu 2022 / ÚOHS včera úspěšně završil svou misi v rámci českého předsednictví Společný tým expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu včera vedl poslední zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou...

10. listopadu 2022 / Provozovatelé železniční a městské elektrické dopravy budou moci čerpat podporu až 180 milionů eur Evropská komise schválila český program veřejné podpory v objemu 180 milionů eur pro provozovatele železniční a městské dopravy využívající elektrickou trakci . Opatření přispěje...

10. listopadu 2022 / Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích...

31. října 2022 / Změny v dočasném krizovém rámci prodlužují platnost opatření a výrazně zvyšují stropy podpory Evropská komise přijala v pátek 28. října 2022 změnu dočasného krizového rámce pro veřejnou podporu, aby umožnila členským státům nadále podporovat hospodářství v souvislosti s válkou...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz