Provozovatelé železniční a městské elektrické dopravy budou moci čerpat podporu až 180 milionů eur

10. 11. 2022
Evropská komise schválila český program veřejné podpory v objemu 180 milionů eur pro provozovatele železniční a městské dopravy využívající elektrickou trakci . Opatření přispěje ke zlepšení environmentální výkonnosti železniční a městské dopravy v souladu s cíli Strategie Komise pro udržitelnou a inteligentní mobilitu a Zelené dohody pro Evropu.

Česká republika hodlá v rámci programu podpořit provozovatele i) osobní a nákladní železniční dopravy a ii) městské veřejné dopravy (tj. tramvaje, trolejbusy a lanovky), kteří při provozu svých vozidel využívají elektrickou trakci. Program s odhadovaným celkovým rozpočtem ve výši 180 milionů eur (4,5 miliardy Kč) poběží do konce roku 2026.

Cílem opatření je podpořit dopravu s elektrickou trakcí jako ekologičtější druh dopravy oproti vozidlům s dieselovým pohonem a také přechod nákladní a osobní dopravy ze silniční na železniční a městskou dopravu.

Podpora v rámci programu bude mít podobu osvobození dopravců od poplatku za obnovitelné zdroje energie, který tvoří součást účtů za elektřinu pro spotřebitele a financuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů v Česku.

Komise ve svém rozhodnutí konstatovala, že program je přínosný pro životní prostředí a mobilitu, neboť podporuje železniční a městskou dopravu využívající elektrickou trakci, jež je méně znečišťující než silniční doprava a dieselová trakce a snižuje dopravní kongesci; dále je opatření nezbytné a vhodné k dosažení sledovaného cíle, tedy podpory přechodu ze silniční na železniční a městskou dopravu využívající elektrickou trakci; program je přiměřený, tj. je omezen na nezbytné minimum, neboť podpora zůstává pod maximálními prahovými hodnotami stanovenými v pokynech ke státním podporám železničním podnikům; podpora je omezena na snížení konkurenčního znevýhodnění, s nímž se potýká železniční a městská doprava využívající elektrickou trakci ve srovnání se silniční dopravou a dieselovou trakcí. Opatření proto nebude mít nežádoucí negativní účinky na hospodářskou soutěž a obchod v EU.

Na základě tiskové zprávy Evropské komise

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0161

 

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

21. prosince 2022 / Přezkum de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu - Evropská komise zveřejnila výzvu pro zasílání připomínek Ve vazbě na hodnocení nařízení de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které proběhlo roku 2019, Evropská komise zahájila přezkum nařízení o podpoře de minimis...

20. prosince 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v ČR V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

20. prosince 2022 / České předsednictví stihlo schválit zmocňovací nařízení pro modální a ekologickou dopravu Rada Evropské unie pod vedením českého předsednictví včera formálně schválila zmocňovací nařízení pro přijetí blokových výjimek v oblasti modální a ekologické dopravy. Na základě...

16. prosince 2022 / Komise schválila český program na podporu ekologického dálkového vytápění ve výši 1,2 miliardy eur Evropská komise schválila 16. prosince 2022 český program ve výši 1,2 miliardy eur na podporu ekologického a účinnějšího dálkového vytápění založeného především na energii z obnovitelných...

13. prosince 2022 / Evropská komise přijala revidované pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě Evropská komise 12. prosince 2022 přijala revizi sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě. Nová pravidla zohledňují vývoj v oblasti technologií, regulace a trhu a také aktuální...

2. prosince 2022 / Evropská komise dokončila hodnocení pravidel státní podpory pro SOHZ v oblasti zdravotních a sociálních služeb První prosincový den Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení pravidel státní podpory pro tzv. služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) vztahující se na zdravotní a sociální...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz