Revidovaná pravidla veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace

19. 10. 2022
Evropská komise dnes vydala revidované sdělení o pravidlech veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace, které stanoví pravidla, podle nichž mohou členské státy poskytovat podnikům státní podporu na výzkumné, vývojové a inovační činnosti při současném zajištění rovných podmínek. Novelizovaný rámec pro výzkum, vývoj a inovace 2022 dnes vstoupil v platnost.

(Zdroj: tisková zpráva Evropské komise)

 

Přepracovaný rámec veřejné podpory usnadní členským státům podporu výzkumu, vývoje a inovací, a to i u malých a středních podniků, a zároveň zajistí, aby případná narušení hospodářské soutěže byla omezena na minimum.

Revidovaný rámec pro výzkum, vývoj a inovace obsahuje řadu cílených úprav, které mají:

i)                    rámec zjednodušit a zohlednit zkušenosti získané při uplatňování rámce pro výzkum, vývoj a inovace 2014,

ii)                   zohlednit regulační, hospodářský a technologický vývoj,

iii)                 sladit příslušná pravidla se stávajícími prioritami politiky EU, jako jsou Zelená dohoda pro Evropu a průmyslová a digitální strategie.

Rámec přináší zejména tyto změny:

Aktualizuje stávající definice výzkumných a inovačních činností způsobilých pro podporu podle rámce pro výzkum, vývoj a inovace. Změny zejména vyjasňují použitelnost těchto definic, pokud jde o digitální technologie a činnosti související s digitalizací.

Nově umožňuje veřejnou podporu infrastruktury pro testování a experimenty potřebné pro vývoj, testování a rozšiřování technologií. Cílem je dále umožnit rychlý vývoj a výsledné zavedení špičkových a průlomových technologií, zejména u malých a středních podniků, a zároveň usnadnit ekologickou a digitální transformaci hospodářství EU a přispět k novému evropskému programu inovací.

Zjednodušuje určitá pravidla, aby bylo usnadněno praktické uplatňování rámce pro výzkum, vývoj a inovace, a zmírňuje případnou nadměrnou administrativní zátěž pro společnosti a orgány veřejné správy. Nová pravidla například zavádějí zjednodušený mechanismus pro určení nepřímých nákladů výzkumných a vývojových projektů, které jsou způsobilé pro podporu podle pravidel státní podpory.

Rámec pro výzkum, vývoj a inovace 2022 zároveň zachovává záruky, že se podpora omezí na to, co je nezbytné, a nepovede k nepatřičnému narušení hospodářské soutěže.

Rámec VaVaI v českém jazyce je k dispozicizde zde 941 KB, příloha k Rámci VaVaI zde zde 426 KB.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/149

 

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

21. prosince 2022 / Přezkum de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu - Evropská komise zveřejnila výzvu pro zasílání připomínek Ve vazbě na hodnocení nařízení de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které proběhlo roku 2019, Evropská komise zahájila přezkum nařízení o podpoře de minimis...

20. prosince 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v ČR V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

20. prosince 2022 / České předsednictví stihlo schválit zmocňovací nařízení pro modální a ekologickou dopravu Rada Evropské unie pod vedením českého předsednictví včera formálně schválila zmocňovací nařízení pro přijetí blokových výjimek v oblasti modální a ekologické dopravy. Na základě...

16. prosince 2022 / Komise schválila český program na podporu ekologického dálkového vytápění ve výši 1,2 miliardy eur Evropská komise schválila 16. prosince 2022 český program ve výši 1,2 miliardy eur na podporu ekologického a účinnějšího dálkového vytápění založeného především na energii z obnovitelných...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz