Evropská komise schválila pro Českou poštu podporu určenou na plnění povinnosti univerzální služby

25. 7. 2022
Evropská komise schválila záměr České republiky poskytnout České poště náhradu za plnění povinnosti poskytovat univerzální poštovní služby v období 2018–2022.

Podpora ve výši přibližně 7,5 miliardy Kč byla oznámena Evropské komisi v lednu 2020. Jedná se o náhradu za plnění tzv. závazku veřejné služby v období 2018–2022, jehož součástí je povinnost poskytovat univerzální poštovní služby a také službu poštovních peněžních poukázek (dodání peněžní částky poštovním poukazem), která umožňuje bezpečně doručovat peníze v hotovosti. Tomuto oznámení předcházely dvě stížnosti, které Evropská komise obdržela v roce 2019 od konkurentů České pošty, podle kterých měla plánovaná náhrada představovat neslučitelnou státní podporu.

V červnu roku 2020 pak zahájila Evropská komise detailní šetření souladu podpory s pravidly Evropské unie pro státní podporu, zejména pokud jde o i) rozsah povinnosti univerzální služby, který se jevil jako příliš široký, protože zahrnoval i službu poštovních peněžních poukázek, ii) dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek, pokud jde o službu poštovních peněžních poukázek a iii) výpočet čistých ztrát vzniklých České poště při plnění veřejné služby.

Evropská komise české opatření posoudila a schválila podle čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, konkrétně podle rámce pro služby obecného hospodářského zájmu, a směrnice o poštovních službách. Dospěla pak k závěru, že výše náhrady, která má být České poště vyplacena, nepřesahuje částku nezbytnou k pokrytí čistých nákladů na plnění závazku veřejné služby, neboť zejména služba poštovních peněžních poukázek sice nespadá do definice povinnosti univerzálních služeb dle směrnice o poštovních službách, ale představuje skutečnou službu obecného hospodářského zájmu, kterou lze kompenzovat podle pravidel týkajících se vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby, dále přímé pověření České pošty zajištěním univerzální služby a také služby peněžních poukázek je v souladu se zmíněnými předpisy, a konečně výše podpory byla stanovena na základě spolehlivé a konzervativní metodiky.

Rozhodnutí Evropské komise ve verzi určené ke zveřejnění (po odstranění tzv. důvěrných údajů) bude dostupné pod číslem SA.55208 v registru státních podpor na internetových stránkách Evropské komise týkajících se hospodářské soutěže a také v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0114

 

21. července 2022 / Evropská komise přijala novelu Dočasného krizového rámce Dne 20. 7. 2022 přijala Evropská komise novelu Dočasného krizového rámce. Novela reflektuje především ve stejný den vydaný Balíček zimní připravenosti a plán REPowerEU

14. července 2022 / České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících...

1. července 2022 / Začíná české předsednictví v Radě EU, ÚOHS přibližuje své aktivity v informačním listu Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy...

30. června 2022 / Evropská komise zahájila formální řízení o slučitelnosti podpory na nové jaderné bloky v Dukovanech Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes oznámilo, že zahájilo formální řízení, jehož cílem je posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česko plánuje...

28. června 2022 / Veřejná konzultace k revizi nařízení o podpoře de minimis Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie...

16. června 2022 / ÚOHS hostil odborníky na veřejnou podporu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal další ročník konference o veřejné podpoře, která se pravidelně koná již od roku 2009. Přibližně stovka účastníků reprezentujících...

14. června 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

7. června 2022 / Do programu konference o veřejné podpoře jsou zařazena další témata Program konference o veřejné podpoře, kterou pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již příští týden ve dnech 15. a 16. června 2022, byl s ohledem na zájem vyjádřený ze strany...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz