Evropská komise přijala novelu Dočasného krizového rámce

21. 7. 2022
Dne 20. 7. 2022 přijala Evropská komise novelu Dočasného krizového rámce. Novela reflektuje především ve stejný den vydaný Balíček zimní připravenosti a plán REPowerEU.

Upravený Dočasný krizový rámec rozšiřuje svou působnost o dva nové typy podpory, konkrétně se jedná o podporu na urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů, skladování a tepla z obnovitelných zdrojů (oddíl 2.5.) a podporu na dekarbonizaci průmyslových výrobních procesů prostřednictvím elektrifikace a/nebo využití vodíku z obnovitelných zdrojů a vodíku z elektřiny (oddíl 2.6.). Podpora podle těchto oddílů může být poskytována do 30. 6. 2023.

Dále došlo k navýšení prahových hodnot v oddíle 2.1. omezené částky podpory, a to nově na 62 000 eur v odvětví zemědělství, 75 000 eur v odvětví rybolovu a akvakultury a 500 000 eur ve všech ostatních sektorech.

Novela zároveň rozšířila okruh vhodných opatření státní podpory o čtyři nové kategorie, do nichž členské státy mohou směřovat veřejnou podporu, konkrétně se jedná o podporu pro společnosti postižené povinným nebo dobrovolným omezením plynu (bod 26a), podpor pro plnění zásobníků plynu (bod 26b), přechodnou a časově omezenou podporu přechodu paliva na více znečišťující fosilní paliva podléhající úsilí o energetickou účinnost a zabránění efektu ustrnutí ve stávajícím stavu po skončení krize (bod 26c) a podporu na poskytování pojištění nebo zajištění společnostem přepravu zboží na a z Ukrajiny (bod 26d). Tento typ podpory podléhá individuálnímu posouzení ze strany Evropské komise a doplňuje Balíček zimní připravenosti.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0113

25. července 2022 / Evropská komise schválila pro Českou poštu podporu určenou na plnění povinnosti univerzální služby Evropská komise schválila záměr České republiky poskytnout České poště náhradu za plnění povinnosti poskytovat univerzální poštovní služby v období 2018–2022

14. července 2022 / České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících...

1. července 2022 / Začíná české předsednictví v Radě EU, ÚOHS přibližuje své aktivity v informačním listu Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy...

30. června 2022 / Evropská komise zahájila formální řízení o slučitelnosti podpory na nové jaderné bloky v Dukovanech Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes oznámilo, že zahájilo formální řízení, jehož cílem je posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česko plánuje...

28. června 2022 / Veřejná konzultace k revizi nařízení o podpoře de minimis Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie...

16. června 2022 / ÚOHS hostil odborníky na veřejnou podporu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal další ročník konference o veřejné podpoře, která se pravidelně koná již od roku 2009. Přibližně stovka účastníků reprezentujících...

14. června 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

7. června 2022 / Do programu konference o veřejné podpoře jsou zařazena další témata Program konference o veřejné podpoře, kterou pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již příští týden ve dnech 15. a 16. června 2022, byl s ohledem na zájem vyjádřený ze strany...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz