České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž

14. 7. 2022
Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících hospodářskou soutěž. Dnes předběžný souhlas s návrhem vyslovil také Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu.

Na jednáních o podobě nařízení již několik měsíců aktivně participují také zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kteří Českou republiku reprezentovali na jednáních v příslušné pracovní skupině Rady a také v rámci tzv. trialogu mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Trialog byl dokončen v závěru června ještě za francouzského předsednictví.  Nyní se bude připravovat finální verze návrhu, kterou bude schvalovat Evropský parlament a Rada, tedy ministři členských států.

Účelem nařízení je řešit narušení hospodářské soutěže způsobená subvencemi, které třetí země poskytují podnikům působícím na vnitřním trhu Evropské unie. Evropská komise získá na základě nové legislativy pravomoc přezkoumat jakoukoli hospodářskou činnost, která je příjemcem subvence ze strany třetí země na vnitřním trhu. Měla by tak být zaručena spravedlivá hospodářská soutěž mezi všemi evropskými i mimoevropskými podniky, které působí na vnitřním trhu.

Konkrétně bude Komise moci předběžně schvalovat významné fúze mezi podniky o hodnotě převyšující 500 milionů eur a nabídky v rámci veřejných zakázek, jejichž objem bude přesahovat 250 milionů eur. Kromě toho bude moci Komise přezkoumat z hlediska zahraničních subvencí i jakékoliv další situace na trhu, spojování podniků a veřejné zakázky menšího rozsahu.

Evropská komise bude mít v dané oblasti výlučnou pravomoc, pokud zjistí převažující negativní dopady zahraniční subvence na vnitřní trh, bude moci uložit nápravná opatření či přijmout závazky, které narušení soutěže odstraní.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/109

 

25. července 2022 / Evropská komise schválila pro Českou poštu podporu určenou na plnění povinnosti univerzální služby Evropská komise schválila záměr České republiky poskytnout České poště náhradu za plnění povinnosti poskytovat univerzální poštovní služby v období 2018–2022

21. července 2022 / Evropská komise přijala novelu Dočasného krizového rámce Dne 20. 7. 2022 přijala Evropská komise novelu Dočasného krizového rámce. Novela reflektuje především ve stejný den vydaný Balíček zimní připravenosti a plán REPowerEU

1. července 2022 / Začíná české předsednictví v Radě EU, ÚOHS přibližuje své aktivity v informačním listu Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy...

30. června 2022 / Evropská komise zahájila formální řízení o slučitelnosti podpory na nové jaderné bloky v Dukovanech Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes oznámilo, že zahájilo formální řízení, jehož cílem je posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česko plánuje...

28. června 2022 / Veřejná konzultace k revizi nařízení o podpoře de minimis Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie...

16. června 2022 / ÚOHS hostil odborníky na veřejnou podporu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal další ročník konference o veřejné podpoře, která se pravidelně koná již od roku 2009. Přibližně stovka účastníků reprezentujících...

14. června 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

7. června 2022 / Do programu konference o veřejné podpoře jsou zařazena další témata Program konference o veřejné podpoře, kterou pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již příští týden ve dnech 15. a 16. června 2022, byl s ohledem na zájem vyjádřený ze strany...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz