Dočasný rámec veřejné podpory pro boj s pandemií COVID19 postupně končí

12. 5. 2022
Evropská komise dnes oznámila, že postupně ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 přijatý 19. března 2020 a naposledy pozměněný 18. listopadu 2021, který členským státům umožňuje napravit vážné narušení ekonomiky v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Platnost dočasného rámce má uplynout 30. června 2022 a nemá být již nadále prodloužena. Členské státy však budou mít i nadále možnost přijímat zvláštní opatření na podporu investic do 31. prosince 2022 a zvláštní opatření na podporu solventnosti do 31. prosince 2023.

Podle místopředsedkyně Evropské komise odpovědné za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerové dočasný rámec státní podpory umožnil členským státům od samého začátku pandemie poskytovat včasnou, cílenou a přiměřenou podporu podnikům v nouzi a zároveň zachovat rovné podmínky na jednotném trhu a horizontální podmínky platné pro všechny. Postupné ukončení opatření bude probíhat pozvolna a koordinovaně a dotčené podniky nebudou náhle odstřiženy od nezbytné podpory. Týká se to zejména převedení a restrukturalizace dluhových nástrojů (např. záruk, úvěrů, vratných záloh) na jiné formy podpory, jako jsou přímé granty, do 30. června 2023, a to s poskytnutím jasných záruk.

S ohledem na nadcházející postupné ukončení některých krizových opatření v rámci dočasného rámce COVID-19, zároveň Evropská komise předestřela další možnosti, které mají členské státy k dispozici, aby se vyhnuly rušivému konci podpory příjemcům, kteří potřebují podporu související s pandemii COVID-19. Souhrn těchto možností naleznete zde. Dále Evropská komise uvádí, že pokud budou členské státy potřebovat řešit narušení ekonomiky v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, Komise již přijala zvláštní předpis zabývající se touto problematikou (Dočasný krizový rámec), který poskytuje potřebné nástroje.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/080

 

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

26. dubna 2022 / ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn

20. dubna 2022 / Zahájena registrace na konferenci o veřejné podpoře Zájemci o účast na konferenci o veřejné podpoře pořádanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 15. – 16. června 2022 v prostorách Úřadu v Brně se již mohou registrovat na stránkách Úřadu

13. dubna 2022 / Shrnutí k informační povinnosti poskytovatelů veřejné podpory Úřad zpracoval pro poskytovatele veřejné podpory následující údaje k informační povinnosti pro podpory poskytované na základě rozhodnutí Evropské komise, GBER či rozhodnutí SOHZ

7. dubna 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

4. dubna 2022 / Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu a používali pro tento účel rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití...

31. března 2022 / Evropská komise schválila změny dvou programů podpory poskytovaných v Česku Evropská komise schválila České republice změnu u dvou zastřešujících programů. Prvním z nich je SA.62471: Zastřešující program (umbrella scheme) pro poskytování podpory podle bodu 3.1...

23. března 2022 / Dočasný krizový rámec pro poskytování veřejné podpory na překonávání ekonomických důsledků ruské invaze na Ukrajinu Evropská komise dnes přijala dočasný krizový rámec, aby mohly členské státy využít flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory a podpořit tak hospodářství postižené dopady ruské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz