ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021

26. 4. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn.

Hned na začátku roku předseda Úřadu Petr Mlsna jmenoval po transparentním výběru nové členy rozkladových komisí. K obměně došlo i na vrcholných manažerských postech Úřadu – v dubnu byl jmenován místopředsedou pověřeným vedením Sekce hospodářské soutěže Kamil Nejezchleb a v červenci byla jmenována místopředsedkyní Markéta Dlouhá, jež stanula v čele Sekce veřejných zakázek.

Úřad se v roce 2021 i přes omezující covidová opatření více otevíral veřejnosti. Prostřednictvím online přenosů se v červnu uskutečnila konference o veřejné podpoře a během roku celkem pět Metodických dnů veřejného zadávání. Kromě zářijové slavnostní konference k jubileu Úřadu se po roční přestávce mohla v listopadu v tradiční podobě uskutečnit již 14. Svatomartinská konference. Zástupci Úřadu vystupovali během roku na desítkách konferencí, workshopů a dalších akcích, na nichž diskutovali s odbornou veřejností o aplikaci právních předpisů spadajících do kompetencí Úřadu. Byla podepsána memoranda o spolupráci s rektory Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, rektorkou Mendelovy univerzity a děkanem Právnické fakulty Univerzity Palackého.

V rámci rozhodovací činnosti bylo v oblasti hospodářské soutěže odhaleno a potrestáno devět zakázaných dohod, z nichž šest se týkalo nejzávažnějších horizontálních kartelů, a uloženy pokuty přesahující 160 milionů korun. Poprvé v historii byl za účast v bid riggingu uložen rovněž zákaz plnění veřejných zakázek. Významný úspěch Úřad zaznamenal v úspěšnosti soudního přezkumu rozhodnutí z oblasti hospodářské soutěže – Nejvyšší správní soud potvrdil všech deset posuzovaných rozhodnutí Úřadu a Krajský soud v Brně vyhověl pouze dvěma z 12 podaných žalob.

V dozoru nad veřejným zadáváním výrazně vzrostl počet správních řízení a podaných podnětů přibližně o 40 procent. Vydáno bylo 737 rozhodnutí ve věci a o předběžném opatření. Výše uložených pokut přesáhla 550 milionů korun, a to především díky historicky nejvyšší uložené pokutě v této oblasti, kterou byla sankce pro Ministerstvo obrany za nákup armádních vrtulníků.

V oblasti veřejné podpory se Úřad zaměřil na obhajobu covidových podpůrných programů a opatření a na zprostředkování jejich schvalování u Evropské komise. V rámci významné tržní síly se Úřad soustředil na analytickou činnost a legislativní práce související s transpozicí směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého práva.

 

Výroční zpráva 2021

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/072

 

12. května 2022 / Dočasný rámec veřejné podpory pro boj s pandemií COVID19 postupně končí Evropská komise dnes oznámila, že postupně ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 přijatý 19. března 2020 a naposledy pozměněný 18. listopadu 2021, který...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

20. dubna 2022 / Zahájena registrace na konferenci o veřejné podpoře Zájemci o účast na konferenci o veřejné podpoře pořádanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 15. – 16. června 2022 v prostorách Úřadu v Brně se již mohou registrovat na stránkách Úřadu

13. dubna 2022 / Shrnutí k informační povinnosti poskytovatelů veřejné podpory Úřad zpracoval pro poskytovatele veřejné podpory následující údaje k informační povinnosti pro podpory poskytované na základě rozhodnutí Evropské komise, GBER či rozhodnutí SOHZ

7. dubna 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

4. dubna 2022 / Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu a používali pro tento účel rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití...

31. března 2022 / Evropská komise schválila změny dvou programů podpory poskytovaných v Česku Evropská komise schválila České republice změnu u dvou zastřešujících programů. Prvním z nich je SA.62471: Zastřešující program (umbrella scheme) pro poskytování podpory podle bodu 3.1...

23. března 2022 / Dočasný krizový rámec pro poskytování veřejné podpory na překonávání ekonomických důsledků ruské invaze na Ukrajinu Evropská komise dnes přijala dočasný krizový rámec, aby mohly členské státy využít flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory a podpořit tak hospodářství postižené dopady ruské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz