Evropská komise přijala šestou změnu Dočasného rámce na podporu hospodářského oživení v souvislosti s pandemií způsobenou nemocí Covid-19

18. 11. 2021
Změna dočasného rámce spočívá především v prodloužení jeho platnosti do 30. června 2022. Současně Evropská komise zavádí dvě nová opatření, a sice opatření na podporu investic a opatření na podporu solventnosti. Tyto nové nástroje by měly přispět k dalšímu urychlení zotavení ekonomiky a oživení evropského hospodářství.

Prostřednictvím opatření na podporu investic mohou členské státy pobízet podniky k investicím a využívat tento nástroj k urychlení ekologické a digitální transformace. Toto opatření bude možné aplikovat do 31. 12. 2022. Opatření na podporu solventnosti bylo zavedeno s cílem mobilizovat soukromé finanční prostředky na investice do malých a středních podniků, včetně start-upů a malých společností se střední tržní kapitalizací. Tento nástroj je možné využít do 31. 12. 2023. 

Další změnou je navýšení maximální výše limitu podpory poskytované dle bodu 3.1 dočasného rámce. Nový limit je stanoven na 2,3 milionu EUR na podnik (neplatí pro podniky v oblasti zemědělství a rybolovu). Nově je stanovena také maximální výše podpory poskytnuté dle bodu 3.12, která nyní činí 12 milionů EUR na podnik. 

Došlo rovněž mj. k prodloužení možnosti členských států převést vratné nástroje (např. záruky, úvěry) poskytnuté dle dočasného rámce na jiné formy podpory (např. přímé granty), a to do 30. 6. 2023.

  

Šestá změna Dočasného rámce

 

Neformální konsolidovaná verze se zapracovanou šestou změnou je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en

Tiskové oddělení ÚOHS

21/157

12. května 2022 / Dočasný rámec veřejné podpory pro boj s pandemií COVID19 postupně končí Evropská komise dnes oznámila, že postupně ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 přijatý 19. března 2020 a naposledy pozměněný 18. listopadu 2021, který...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

26. dubna 2022 / ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn

20. dubna 2022 / Zahájena registrace na konferenci o veřejné podpoře Zájemci o účast na konferenci o veřejné podpoře pořádanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 15. – 16. června 2022 v prostorách Úřadu v Brně se již mohou registrovat na stránkách Úřadu

13. dubna 2022 / Shrnutí k informační povinnosti poskytovatelů veřejné podpory Úřad zpracoval pro poskytovatele veřejné podpory následující údaje k informační povinnosti pro podpory poskytované na základě rozhodnutí Evropské komise, GBER či rozhodnutí SOHZ

7. dubna 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

4. dubna 2022 / Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu a používali pro tento účel rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití...

31. března 2022 / Evropská komise schválila změny dvou programů podpory poskytovaných v Česku Evropská komise schválila České republice změnu u dvou zastřešujících programů. Prvním z nich je SA.62471: Zastřešující program (umbrella scheme) pro poskytování podpory podle bodu 3.1...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz