Evropská komise přijala šestou změnu Dočasného rámce na podporu hospodářského oživení v souvislosti s pandemií způsobenou nemocí Covid-19

18. 11. 2021
Změna dočasného rámce spočívá především v prodloužení jeho platnosti do 30. června 2022. Současně Evropská komise zavádí dvě nová opatření, a sice opatření na podporu investic a opatření na podporu solventnosti. Tyto nové nástroje by měly přispět k dalšímu urychlení zotavení ekonomiky a oživení evropského hospodářství.

Prostřednictvím opatření na podporu investic mohou členské státy pobízet podniky k investicím a využívat tento nástroj k urychlení ekologické a digitální transformace. Toto opatření bude možné aplikovat do 31. 12. 2022. Opatření na podporu solventnosti bylo zavedeno s cílem mobilizovat soukromé finanční prostředky na investice do malých a středních podniků, včetně start-upů a malých společností se střední tržní kapitalizací. Tento nástroj je možné využít do 31. 12. 2023. 

Další změnou je navýšení maximální výše limitu podpory poskytované dle bodu 3.1 dočasného rámce. Nový limit je stanoven na 2,3 milionu EUR na podnik (neplatí pro podniky v oblasti zemědělství a rybolovu). Nově je stanovena také maximální výše podpory poskytnuté dle bodu 3.12, která nyní činí 12 milionů EUR na podnik. 

Došlo rovněž mj. k prodloužení možnosti členských států převést vratné nástroje (např. záruky, úvěry) poskytnuté dle dočasného rámce na jiné formy podpory (např. přímé granty), a to do 30. 6. 2023.

  

Šestá změna Dočasného rámce

 

Neformální konsolidovaná verze se zapracovanou šestou změnou je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en

Tiskové oddělení ÚOHS

21/157

2. prosince 2022 / Evropská komise dokončila hodnocení pravidel státní podpory pro SOHZ v oblasti zdravotních a sociálních služeb První prosincový den Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení pravidel státní podpory pro tzv. služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) vztahující se na zdravotní a sociální...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a...

21. listopadu 2022 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis Nové nařízení de minimis má nahradit stávající nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de...

15. listopadu 2022 / ÚOHS včera úspěšně završil svou misi v rámci českého předsednictví Společný tým expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu včera vedl poslední zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou...

15. listopadu 2022 / Evropská komise schválila podporu českým podnikům postiženým vysokými cenami energií Evropská komise dnes oznámila, že schválila České republice program ve výši cca 30 miliard korun na podporu české ekonomiky v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Program byl schválen...

10. listopadu 2022 / Provozovatelé železniční a městské elektrické dopravy budou moci čerpat podporu až 180 milionů eur Evropská komise schválila český program veřejné podpory v objemu 180 milionů eur pro provozovatele železniční a městské dopravy využívající elektrickou trakci . Opatření přispěje...

10. listopadu 2022 / Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz