Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k novele Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) č. 651/2014

6. 10. 2021
Dne 6. října 2021 Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu novely nařízení č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER). Účelem navrhovaných změn je uvést nařízení GBER do souladu s nedávnými revizemi části předpisů upravujících poskytování veřejné podpory.

Konkrétně se jedná o navrhovaný Rámec pro výzkum, vývoj a inovace, Pokyny k rizikovému financování, Pokyny k podpoře v oblasti životního prostředí, energetiky a klimatu a schválené Pokyny k regionální podpoře.

Konzultovaná revize se tedy týká těchto oblastí:

  • regionální podpora,
  • podpora v oblasti rizikového financování,
  • podpora výzkumu, vývoje a inovací,
  • podpora v oblasti životního prostředí a energetiky.

Detailní informace o navrhovaných změnách jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en

Veřejná konzultace je otevřená do 8. prosince 2021.

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko veřejných orgánů za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/134

6. prosince 2021 / Evropská komise přijala upravené sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů Na základě proběhlé kontroly účelnosti veřejné podpory (fitness check) došlo i k přezkumu Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské...

6. prosince 2021 / Revidované pokyny k rizikovému financování přijaty V návaznosti na kontrolu účelnosti veřejné podpory (fitness check) provedenou v roce 2019 a po konzultaci návrhu revidovaného znění pokynů se všemi zúčastněnými stranami přijala Komise...

25. listopadu 2021 / Předseda ÚOHS dnes jednal v Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jednal dnes večer v rámci pracovní návštěvy Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager, v jejíž kompetenci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz