Evropská komise zveřejnila dvě iniciativy týkající se odvětví dopravy

6. 10. 2021
Jedna z nich souvisí se záměrem revize Pokynů Společenství ke státním podporám železničním podnikům, cílem druhé je přijmout zmocňovací nařízení Rady, které bude základem pro zavedení blokové výjimky k podpoře na koordinaci dopravy.

Podrobnosti k první iniciativě jsou dostupné zde, druhá iniciativa je představena zde.

K oběma výše uvedeným iniciativám se může široká veřejnost vyjádřit nejpozději do 29. 10. 2021. Je nezbytné se nejprve registrovat, popřípadě přihlásit pomocí EU login. Pro vložení připomínek/vyjádření je vyhrazeno pole s kapacitou 4 000 znaků, rozsáhlejší připomínky lze vkládat prostřednictvím příloh (max. 5 MB).

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/133

6. prosince 2021 / Evropská komise přijala upravené sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů Na základě proběhlé kontroly účelnosti veřejné podpory (fitness check) došlo i k přezkumu Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské...

6. prosince 2021 / Revidované pokyny k rizikovému financování přijaty V návaznosti na kontrolu účelnosti veřejné podpory (fitness check) provedenou v roce 2019 a po konzultaci návrhu revidovaného znění pokynů se všemi zúčastněnými stranami přijala Komise...

25. listopadu 2021 / Předseda ÚOHS dnes jednal v Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jednal dnes večer v rámci pracovní návštěvy Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager, v jejíž kompetenci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz