Evropská komise schválila prodloužení programu Antivirus

29. 9. 2021
Podle tiskové zprávy Evropské komise ze dne 28. září 2021 byly již schváleny změny programu Antivirus spočívající v prodloužení trvání programu do konce letošního roku a návazně také v navýšení rozpočtu. Evropská komise změny opět posoudila podle podmínek tzv. Dočasného rámce, který upravuje podporu určenou na následky nákazy covid-19.

Změny byly zkoumány odděleně pro režimy A a B a režim A Plus, a to z titulu odlišných podmínek pro podporu, která je v případě prvního režimu poskytována v intenzitě do 80 % mzdových nákladů a u druhého režimu ve výši až 100 % nákladů. U režimů A a B došlo ke zvýšení celkového rozpočtu na 27,5 miliardy korun. Rozpočet u režimu A Plus byl zvýšen na 22 miliard korun.

Evropská komise dospěla k závěru, že podpora v rámci všech tří režimů programu Antivirus je nadále nezbytná, vhodná a přiměřená k odstranění závažné poruchy hospodářství, je v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a s podmínkami Dočasného rámce.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/131

6. prosince 2021 / Evropská komise přijala upravené sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů Na základě proběhlé kontroly účelnosti veřejné podpory (fitness check) došlo i k přezkumu Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské...

6. prosince 2021 / Revidované pokyny k rizikovému financování přijaty V návaznosti na kontrolu účelnosti veřejné podpory (fitness check) provedenou v roce 2019 a po konzultaci návrhu revidovaného znění pokynů se všemi zúčastněnými stranami přijala Komise...

25. listopadu 2021 / Předseda ÚOHS dnes jednal v Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jednal dnes večer v rámci pracovní návštěvy Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager, v jejíž kompetenci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz