Evropská komise povolila České republice program podpory formou kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky malých s. r. o.

13. 7. 2021
Evropská komise schválila ČR program ve výši 660 milionů EUR na podporu samostatně výdělečně činných osob a partnerů v malých společnostech s ručením omezeným postižených pandemií nemoci COVID-19.

Režim podpory byl schválen na základě tzv. Dočasného rámce státní podpory a navazuje na předchozí program kompenzačních bonusů, který byl Evropskou komisí schválena 12. února 2021. Podpora se poskytuje formou přímých dotací. Cílem režimu je zmírnit nepříznivé účinky pandemie nemoci COVID-19 na likviditu způsobilých malých podniků v období, kdy byly jejich podnikatelské aktivity vlivem pandemie významně ovlivněny. Očekává se, že tento program podpoří 200 000 osob samostatně výdělečně činných a partnerů v malých společnostech s ručením omezeným.

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo financí, a to prostřednictvím místně příslušných finančních úřadů.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/102

 

26. července 2021 / Nové kategorie podpory v rámci Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Dne 23. 7. 2021 přijala Evropská komise novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), která rozšiřuje působnost nařízení o nové kategorie podpory. Revidovaná pravidla se týkají:...

16. července 2021 / Výsledky evaluace Pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí a souvisejících ustanovení Nařízení GBER Evropská komise zveřejnila výsledky evaluace Pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (dále jen „Broadband Guidelines“) a souvisejících...

15. července 2021 / Program podpory určený provozovatelům pozemních televizních sítí v kontextu nouzového stavu COVID-19 získal souhlas Evropské komise Přechod pozemního digitálního televizního vysílání v České republice na standard DVB-T2 byl přerušen v období nouzového stavu na jaře 2020. Přerušení závěrečné fáze přechodu ze...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz