Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu revize Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG)

10. 6. 2021
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu revidovaných Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG).

Dvěma hlavními body revize původního předpisu (EEAG) je rozšíření oblasti působnosti Pokynů na nové oblasti (např. čistá mobilita, biologická rozmanitost) a všechny technologie, které mohou přispět k naplnění cílů Zelené dohody. Návrh umožňuje poskytovat vyšší částky podpory (100% finanční mezery) a nové nástroje pomoci (např. carbon contracts for difference). Cílem revize je také zajistit soulad s příslušnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí a energetiky a usnadnit postupné ukončení dotací na fosilní paliva.

Další informace o veřejné konzultaci naleznete zde: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en

Veřejná konzultace je otevřená do 2. srpna 2021.

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/088

26. července 2021 / Nové kategorie podpory v rámci Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Dne 23. 7. 2021 přijala Evropská komise novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), která rozšiřuje působnost nařízení o nové kategorie podpory. Revidovaná pravidla se týkají:...

16. července 2021 / Výsledky evaluace Pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí a souvisejících ustanovení Nařízení GBER Evropská komise zveřejnila výsledky evaluace Pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (dále jen „Broadband Guidelines“) a souvisejících...

15. července 2021 / Program podpory určený provozovatelům pozemních televizních sítí v kontextu nouzového stavu COVID-19 získal souhlas Evropské komise Přechod pozemního digitálního televizního vysílání v České republice na standard DVB-T2 byl přerušen v období nouzového stavu na jaře 2020. Přerušení závěrečné fáze přechodu ze...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz