Aktualizace metodických pokynů a dalších dokumentů k podpoře malého rozsahu (de minimis)

6. 5. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství aktualizoval metodické pokyny a další dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis).

 

Aktualizovány byly následující materiály:  

 

Upozorňujeme, že v Metodické příručce k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis v části „Často kladené otázky ohledně pojmu „jeden podnik“" byla aktualizována odpověď na otázku č. 3, ze které vyplývá, že podniky mohou být propojeny i přes fyzickou osobu, která drží podíly v jednotlivých podnicích a jinou ekonomickou činnost nevykonává: 

Aktuální znění otázky č. 3 a odpovědi:

Posuzují se „propojené podniky“ pouze jako spojení právnických osob? Mohou se za „propojené subjekty“ považovat i subjekty (právnické osoby) ovládané stejnou fyzickou osobou? 

Pravidla státní podpory včetně nařízení de minimis se použijí pouze na podniky. Podnik je vymezen jako jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Tímto subjektem může být fyzická i právnická osoba, která však musí vykonávat hospodářskou činnost, tj. nabízet na určitém trhu zboží či služby. Odpověď na otázku tedy závisí na tom, zdali daná fyzická osoba vykonává hospodářskou činnost, a tedy naplňuje znaky podniku, či nikoli. Je-li tomu tak, pak subjekty, jež tato fyzická osoba vykonávající hospodářskou činnost ovládá, budou pokládány za „jeden podnik“.  

Pokud fyzická osoba pouze drží podíly (a to i většinové) či akcie v určitém subjektu opravňující ji pouze k výkonu práv spojených s postavením akcionáře a případně k přijímání dividend, které jsou pouhým plodem z vlastnictví majetku, nejedná se zpravidla o výkon hospodářské činnosti, a proto subjekty nejsou považovány za „propojené podniky“.             

Pokud však fyzická osoba drží většinové podíly či akcie v určitém subjektu a současně tento subjekt ovládá tím, že se přímo či nepřímo vměšuje do jeho správy, jedná se o výkon hospodářské činnosti, a proto je subjekty potřeba považovat za „propojené podniky“.

 

Aktuální verze metodických pokynů a dalších dokumentů k podpoře malého rozsahu (de minimis) jsou k dispozici zde: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis-a-registr-de-minimis.html


 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/073

15. června 2021 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

10. června 2021 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu Úřadu za rok 2020 Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes v podvečer představil v Senátu výroční zprávu ÚOHS za rok 2020. Předseda Mlsna informoval v horní komoře Parlamentu

10. června 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu revize Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG) Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu revidovaných Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz