Návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

9. 4. 2021
Evropská komise předložila v rámci veřejné konzultace návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec VaVaI).

Na základě podmínek obsažených v Rámci VaVaI posuzuje Evropská komise tzv. slučitelnost s vnitřním trhem Evropské unie, tj. rozhodnutím schvaluje podpory poskytované v oblasti VaVaI. Podle Rámce VaVaI se postupuje v případech, kdy nelze pro zamýšlenou podporu využít postup podle obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) ani podporu de minimis. Rámec rovněž upravuje podmínky, za kterých veřejné financování v oblasti VaVaI nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

V uplynulých dvou letech provedla Evropská komise hodnocení a kontrolu účelnosti pravidel pro veřejnou podporu. Výsledky hodnocení ukázaly, že systém kontroly veřejné podpory je nastaven dobře. Pravidla však bude třeba do určité míry upravit, zefektivnit a zjednodušit a přizpůsobit rovněž novým ekologickým a digitálním strategiím Evropské unie.  

Na základě uvedeného Komise nyní v rámci veřejné konzultace předkládá návrh revize Rámce VaVaI, která směřuje na: 

  • vylepšení a aktualizaci stávajících definic, a to zejména v kontextu digitalizace a souvisejících investic v oblasti VaVaI;
  • začlenění nových ustanovení týkajících se technologických infrastruktur (technology infrastructures), s cílem usnadnit přechod k digitální a zelené Evropě;
  • zjednodušení některých pravidel (např. zjednodušené vykazování nepřímých nákladů pro stanovení způsobilých nákladů).

 

Další informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_rdi/index_en.html

 

Veřejná konzultace je otevřená do 3. června 2021.

 

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/054

11. května 2021 / Evropská komise schválila České republice podpůrný program COVID Záruka CK Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka tak budou moci poskytnout podporu a podpořit prostřednictvím bankovních záruk přístup cestovních kanceláří...

10. května 2021 / Evropská komise povolila České republice druhý zastřešující program koronavirové veřejné podpory Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž schválila České republice druhý zastřešující program veřejné podpory (tzv. umbrella scheme) v objemu až 50 miliard korun. Program je podle...

6. května 2021 / Aktualizace metodických pokynů a dalších dokumentů k podpoře malého rozsahu (de minimis) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství aktualizoval metodické pokyny a další dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz