Program COVID ubytování II byl povolen

7. 4. 2021
Evropská komise svým včerejším rozhodnutím schválila České republice opatření veřejné podpory COVID ubytování II, neboť je podle Komise v souladu s tzv. dočasným rámcem, který je právním základem pro poskytování veřejných podpor souvisejících s koronavirovou pandemií.

Podpůrný program COVID ubytování II spočívá v poskytování přímých grantů provozovatelům ubytovacích zařízení, kteří byli zasaženi vládními opatřeními namířenými proti koronavirové pandemii. Příjemci budou moci získat pevnou částku za každý pokoj a den, po který byla ubytovací zařízení uzavřena, a to v období od 22. října 2020 do 31. prosince 2021. Celkový objem programu na rok 2021 je až 7 miliard korun a jeho poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky prostřednictvím Státního fondu podpory investic. Program navazuje na předchozí opatření COVID ubytování, které bylo schváleno pro období 14. března – 24. května 2020.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/051

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

9. dubna 2021 / Návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Evropská komise předložila v rámci veřejné konzultace návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec VaVaI

30. března 2021 / Program COVID Veletrhy získal souhlasné rozhodnutí Bruselu Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povoluje České republice podpůrný program COVID Veletrhy o objemu až 600 milionů korun. Podle Komise je notifikované opatření v souladu s tzv. dočasným...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz