Program COVID Veletrhy získal souhlasné rozhodnutí Bruselu

30. 3. 2021
Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povoluje České republice podpůrný program COVID Veletrhy o objemu až 600 milionů korun. Podle Komise je notifikované opatření v souladu s tzv. dočasným rámcem. Jedná se o první program podpory v České republice schválený Komisí dle bodu 3.12 dočasného rámce.

Účelem programu COVID Veletrhy je podpořit podniky působící v oblasti veletrhů, výstav, konferencí a business eventů, které byly zasaženy probíhající pandemií a souvisejícími opatřeními. Veřejná podpora bude poskytována ve formě přímých grantů na kompenzaci nepokrytých fixních nákladů za období od března do října 2020. Pro přijetí podpory jsou způsobilé podniky, jejichž obrat v uvedeném období klesl nejméně o 30 % v porovnání se situací před pandemií. Podporu až do výše 60 % fixních nákladů budou moci získat společnosti se soukromými vlastníky. Pokud je příjemce ve vlastnictví státu nebo územní samosprávy, je výše podpory omezena 40 % fixních nákladů.

 

Podle bodu 3.12 dočasného rámce nesmí celková výše podpory přesáhnout 10 mil. eur/podnik. Podpora bude v rámci opatření poskytnuta nejpozději 31. prosince 2021.

 

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/049

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

9. dubna 2021 / Návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Evropská komise předložila v rámci veřejné konzultace návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec VaVaI

7. dubna 2021 / Program COVID ubytování II byl povolen Evropská komise svým včerejším rozhodnutím schválila České republice opatření veřejné podpory COVID ubytování II, neboť je podle Komise v souladu s tzv. dočasným rámcem, který je...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz