Evropská komise povolila další koronavirové podpory

29. 3. 2021
Evropská komise povolila České republice opatření veřejné podpory COVID Invest a změnu již existujícího programu COVID Plus. Podle Komise jsou obě opatření v souladu s tzv. dočasným rámcem.

V rámci COVID Invest bude stát poskytovat záruky za investiční úvěry, aby podpořil podniky zasažené koronavirovou pandemií a souvisejícími opatřeními. Zaměřen je na malé a střední podniky a velké podniky do 500 zaměstnanců ze všech sektorů, kromě finančnictví, těžby uhlí, ropy a zemního plynu, výroby a prodeje tabákových výrobků a hazardního průmyslu. Prostředky tento program sdílí s již dříve povoleným opatřením COVID III, dohromady mohou oba programy podpořit úvěry až ve výši 500 miliard korun. Program spravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Program COVID Plus, původně schválený v květnu 2020, prošel již třetí modifikací, když byl okruh příjemců rozšířen o podniky z oblasti ubytovacích služeb. Ostatní podmínky pro poskytování této podpory zůstaly zachovány.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/047

11. května 2021 / Evropská komise schválila České republice podpůrný program COVID Záruka CK Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka tak budou moci poskytnout podporu a podpořit prostřednictvím bankovních záruk přístup cestovních kanceláří...

10. května 2021 / Evropská komise povolila České republice druhý zastřešující program koronavirové veřejné podpory Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž schválila České republice druhý zastřešující program veřejné podpory (tzv. umbrella scheme) v objemu až 50 miliard korun. Program je podle...

6. května 2021 / Aktualizace metodických pokynů a dalších dokumentů k podpoře malého rozsahu (de minimis) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství aktualizoval metodické pokyny a další dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz