Evropská komise povolila veřejnou podporu pro lyžařské areály postižené koronavirovou pandemií

8. 3. 2021

Evropská komise povolila veřejnou podporu pro lyžařské areály postižené koronavirovou pandemií

 

Evropská komise povolila České republice realizovat podpůrné opatření COVID sport III – lyžařská střediska. Ve svém rozhodnutí Komise konstatovala, že podpůrný program v objemu 1 miliardy korun je v souladu s tzv. dočasným rámcem pro poskytování veřejných podpor na odstraňování následků koronavirové pandemie.

Účelem opatření je podpořit provozovatele lyžařských areálů, kteří byli postiženi koronavirovou pandemií a s ní spojenými opatřeními, především povinným uzavřením areálů v zimní sezóně. Podpora bude mít formu přímých grantů a jejím poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Výše podpory bude závislá na i) druhu zařízení provozovaného v lyžařskému areálu (vlek, lanovka); ii)) průměrných nákladech na provoz za dvě předchozí ukončená účetní období. Podobně jako u dalších podpor poskytovaných podle bodu 3.1 dočasného rámce, výše podpory na podnik nesmí přesáhnout 1,8 milionu eur.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/036

11. května 2021 / Evropská komise schválila České republice podpůrný program COVID Záruka CK Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka tak budou moci poskytnout podporu a podpořit prostřednictvím bankovních záruk přístup cestovních kanceláří...

10. května 2021 / Evropská komise povolila České republice druhý zastřešující program koronavirové veřejné podpory Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž schválila České republice druhý zastřešující program veřejné podpory (tzv. umbrella scheme) v objemu až 50 miliard korun. Program je podle...

6. května 2021 / Aktualizace metodických pokynů a dalších dokumentů k podpoře malého rozsahu (de minimis) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství aktualizoval metodické pokyny a další dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz