Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI)

23. 2. 2021
Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI).

V rámci loňské evaluace vybraných předpisů (soft law) upravujících poskytování veřejné podpory byl zkoumán i tento předpis a Evropská komise konstatovala, že stávající Sdělení sice plní své poslání a je účinným nástrojem k dosažení cíle usnadnit vznik důležitých projektů společného evropského zájmu, přesto jsou však nutné některé cílené úpravy:

a) vyjasnění určitých pojmů a poskytnutí dalších pokynů k určitým kritériím stanoveným ve sdělení;

b) usnadnění zapojení malých a středních podniků v souladu s průmyslovou strategií a strategií pro malé a střední podniky;

c) zajištění širokého evropského záběru důležitých projektů společného evropského zájmu zvýšením jejich otevřenosti a souladu s politikami EU, zejména s Evropskou zelenou dohodou a strategií pro digitalizaci.

 

Konzultační materiál je k dispozici zde Konzultační materiál je k dispozici zde 371 KB

 

Konzultace je otevřená do 20. dubna 2021.

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/031

 

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

9. dubna 2021 / Návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Evropská komise předložila v rámci veřejné konzultace návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec VaVaI

7. dubna 2021 / Program COVID ubytování II byl povolen Evropská komise svým včerejším rozhodnutím schválila České republice opatření veřejné podpory COVID ubytování II, neboť je podle Komise v souladu s tzv. dočasným rámcem, který je...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz