Finanční limity koronavirových podpor podle dočasného rámce byly navýšeny, podnik nyní může dostat až 1,8 milionu eur

28. 1. 2021
Evropská komise vyhověla požadavku České republiky a několika dalších členských států a provedla novelizaci tzv. dočasného rámce, na jehož základě jsou schvalována opatření veřejné podpory určená na boj s důsledky koronavirové pandemie.

Došlo především k prodloužení platnosti dočasného rámce až do konce roku 2021 a dále k navýšení objemu podpory, kterou může dostat podnik, a to z dosavadních 800 000 eur na 1,8 milionu eur (neplatí pro podniky v oblasti zemědělství a rybolovu). Tato podpůrná opatření lze dále kombinovat s tzv. podporou de minimis, jejíž výše může dosáhnout 200 000 eur na jeden podnik.

Podnikům, které jsou obzvláště zasaženy probíhající krizí, a jejichž obrat se propadl nejméně o 30%, může stát nově přispět na pokrytí fixních nákladů až částkou 10 milionů eur (zvýšeno ze současných 3 milionů eur.)

Komise rovněž umožnila, aby podpory poskytované ve formě půjček či záruk byly až do konce roku 2022 přeměněny na přímé platby, a to za předpokladu, že budou dodržena pravidla stanovená dočasným rámcem.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/017

19. října 2021 / Úřad bude spolupracovat také s brněnskou MENDELU Projekt navazování spolupráce a oboustranně přínosných kontaktů mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a akademickou sférou opět pokročil, když dnes předseda ÚOHS Petr Mlsna...

13. října 2021 / Spolupráce mezi ÚOHS a Právnickou fakultou UPOL prospěje studentům i státní správě Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Václav Stehlík dnes svými podpisy stvrdili memorandum o navázání...

8. října 2021 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz