Česká republika usiluje u Komise o navýšení limitů „kovidové“ veřejné podpory a její prodloužení

20. 1. 2021
Včera ve večerních hodinách předložila Evropská komise členským státům návrh páté změny dočasného rámce, který upravuje pravidla pro poskytování „veřejné podpory“ v souvislosti s pandemií COVID-19.

Návrh na změnu a prodloužení přichází poté, co Evropská komise provedla u členských států dotazníkové šetření ohledně využívání dočasného rámce a ohledně potřeb členských států provést v dočasném rámci změny, které by ještě lépe umožnily pomoc hospodářství a podnikům zasaženým vládními opatřeními přijatými v důsledku pandemie COVID-19. V rámci dotazníkového šetření Česká republika, prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, uvedla své zkušenosti s aplikací dočasného rámce a zejména zdůraznila naléhavou potřebu zvýšit limity podpory a prodloužit účinnost dočasného rámce alespoň do konce roku 2021.

V kontextu druhé vlny pandemie a v reakci na provedené šetření připravila Evropská komise změnový návrh, ve kterém zohlednila požadavky členských států, včetně požadavků České republiky. Dle předloženého návrhu by se tak limit podpory poskytované dle bodu 3.1 dočasného rámce měl zvýšit z 800 tis. EUR na 1,6 mil. EUR/podnik. Zvýšení limitů podpory je navrhováno také pro oblast zemědělství, rybolovu a akvakultury. Navrhuje se zvýšit rovněž maximální limit podpory poskytované dle bodu 3.12 dočasného rámce, což je kategorie podpory, kterou je možno poskytnout na nepokryté fixní náklady. Pokud bude návrh schválen v předložené podobě, účinnost dočasného rámce bude prodloužena do 31. 12. 2021.

Komise vyzvala členské státy k zaslání připomínek. Za tímto účelem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, obdobně jako v případě předchozích revizí dočasného rámce, osloví  poskytovatele podpory. Na základě obdržených připomínek a komentářů připraví souhrnnou reakci za Českou republiku a odešle ji Evropské komisi.

K rychlé reakci Evropské komise v podobě předložení návrhu přispěla i iniciativa čtyř členských států. Ve společném dopise adresovaném Komisi vyzvali zástupci Rakouska, České republiky, Německa a Dánska k rychlé reakci Komise, která by vedla k podpoře oživení hospodářství a k páté revizi dočasného rámce. Ve společném dopise jeho signatáři požadovali zejména podstatné navýšení limitů pro poskytování podpory dle dočasného rámce a stejně tak i jeho prodloužení za současnou dobu platnosti.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/010

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz