Změny v programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, včetně nového režimu A - Antivirus Plus, schváleny Evropskou komisí

13. 1. 2021
Podmínky programu podpory určené na ochranu zaměstnanosti Antivirus byly pozměněny a vyžádaly si proto novou notifikaci a schválení ze strany Evropské komise. V rámci programu Antivirus jsou realizovány tři režimy podpory.

Prvním je režim A, který se týká případů, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa, a případů, kdy uzavření provozu bylo přímo nařízeno státní správou. Podpora je poskytována jako refundace mzdových nákladů do výše 80 %, maximálně však 39.000Kč/měsíc.

Druhým je režim B, který se týká případů, kdy zaměstnavatel omezil či uzavřel provoz zejména pro omezení odbytu, nedostatek vstupních dodávek či z důvodu absence významné části zaměstnanců v důsledku péče o dítě nebo nařízení karantény. Podpora je poskytována jako  refundace mzdových nákladů do výše 60 %, maximálně však 29.000Kč/měsíc. Nově byl notifikován režim A - Antivirus Plus. V rámci tohoto režimu lze poskytovat podporu v případě, kdy je činnost zaměstnavatele přímo zakázána či významně omezena příslušnými krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví. Podpora je poskytována do výše 100% mzdových nákladů, maximálně však 50.000,- Kč/měsíc.

Poskytovatelem podpory v rámci uvedených režimů je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Uvedené režimy byly Evropskou komisí posouzeny dle Dočasného rámce a následně schváleny.

Jakmile budou rozhodnutí Evropské komise ve výše uvedených věcech k dispozici, zařadí je Úřad do přehledu rozhodnutí Evropské komise, zveřejněného na webu Úřadu v části věnované pandemii COVID-19.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/009

6. ledna 2021 / Evropská komise schválila druhou změnu programu záruk „COVID Plus“ poskytovaných v kontextu pandemie COVID-19 Den před Štědrým dnem schválila Evropská komise druhou změnu programu podpory poskytované ve formě záruk

5. ledna 2021 / Evropská komise zveřejnila vzorové formuláře k veřejné podpoře v rámci národních plánů obnovy Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž zveřejnilo Vzorové formuláře (Templates), které mají členským státům pomoci při vypracování jejich vnitrostátních...

23. prosince 2020 / Evropská komise povolila dva podpůrné programy na podporu sportu Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž na základě tzv. dočasného rámce povolila České republice dvě opatření veřejné podpory pro oblast sportu

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz