Evropská komise schválila druhou změnu programu záruk „COVID Plus“ poskytovaných v kontextu pandemie COVID-19

6. 1. 2021
Den před Štědrým dnem schválila Evropská komise druhou změnu programu podpory poskytované ve formě záruk.

Záruky jsou poskytovány ze strany Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). V rámci schváleného programu je podpora poskytována jako podpora likvidity velkým exportním podnikům, které byly zasaženy opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19. Oznamované změny, které vyžadovaly schválení ze strany Evropské komise, spočívaly mj. v rozšíření doby trvání záruky na úvěry na pracovní kapitál ze tří na šest let a v případě investičních úvěrů z pěti na šest let. Ke změnám došlo mj. také v případě prémií za záruky pro individuální úvěry. Evropská komise posoudila program na základě Dočasného rámce, bodu 3.2, a v závěru rozhodnutí konstatovala, že navrhované změny splňují podmínky obsažené v cit. bodu Dočasného rámce a podpora je slučitelná s vnitřním trhem, tedy podporu lze poskytovat.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/005

 

13. ledna 2021 / Změny v programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, včetně nového režimu A - Antivirus Plus, schváleny Evropskou komisí Podmínky programu podpory určené na ochranu zaměstnanosti Antivirus byly pozměněny a vyžádaly si proto novou notifikaci a schválení ze strany Evropské komise. V rámci programu Antivirus jsou...

5. ledna 2021 / Evropská komise zveřejnila vzorové formuláře k veřejné podpoře v rámci národních plánů obnovy Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž zveřejnilo Vzorové formuláře (Templates), které mají členským státům pomoci při vypracování jejich vnitrostátních...

23. prosince 2020 / Evropská komise povolila dva podpůrné programy na podporu sportu Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž na základě tzv. dočasného rámce povolila České republice dvě opatření veřejné podpory pro oblast sportu

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz