Veřejná podpora v době koronavirové pandemie

9. 11. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list věnovaný aktuálnímu tématu, a to pravidlům veřejné podpory v období pandemie COVID-19.

Správně nasměrovaná veřejná podpora pomáhá významně zmírnit důsledky omezení způsobených bojem proti globální pandemii COVID-19 a negativně dopadajících na nejrůznější oblasti hospodářského a společenského života. Veřejná podpora je v rámci Evropské unie pod kontrolou Evropské komise a díky jejímu aktivnímu přístupu byly v členských zemích od března 2020 schváleny stovky podpůrných programů.

V České republice vyjednával podmínky a schválení podpůrných programů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Do uzávěrky této publikace bylo schváleno 18 kovidových podpůrných programů, o nichž informuje právě vydávaný informační list, stejně jako o pravidlech veřejné podpory v období pandemie COVID-19, o povinnostech poskytovatelů podpor dle dočasného rámce, nové vyhlášce o obsahu údajů zaznamenávaných do centrálního registru podporu malého rozsahu, o kontrole účelnosti (fitness check) a prodloužení platnosti vybraných předpisů v oblasti veřejné podpory, o rozšíření obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) o nové kategorie podpor, o revizi pokynů Evropské unie k regionální státní podpoře 2014–2020 s ohledem na období 2022–2027 či o změně sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor. Závěr informačního listu je věnován rozhodovací praxi Evropské komise v oblasti veřejné podpory a statistickým přehledům z oblasti veřejné podpory.

 

 

Veřejná podpora v době koronavirové pandemie

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/102

 

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

9. dubna 2021 / Návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Evropská komise předložila v rámci veřejné konzultace návrh revize Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec VaVaI

7. dubna 2021 / Program COVID ubytování II byl povolen Evropská komise svým včerejším rozhodnutím schválila České republice opatření veřejné podpory COVID ubytování II, neboť je podle Komise v souladu s tzv. dočasným rámcem, který je...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz