Zahájení veřejné konzultace k revizi Pokynů pro regionální podporu 2014 - 2020

28. 7. 2020
Evropská komise zahájila dne 23. 7. 2020 veřejnou konzultaci týkající se revidovaných Pokynů k regionální podpoře 2014 - 2020.

Pokyny k regionální podpoře v současném znění zůstanou zachovány do 31. 12. 2021. Změny navrhované v rámci zahájené veřejné konzultace by se měly týkat zejména intenzity podpory a také zařazení některých regionů nyní způsobilých dle čl. 107 (3) (a) SFEU mezi regiony způsobilé dle čl. 107 (3) (c) SFEU. Mezi (c) regiony by nově byly zařazeny  CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod. V těchto regionech by došlo ke snížení intenzity na 15 %, respektive 20 % do roku 2024. V regionu NUTS II Severozápad by mohla být regionální podpora poskytována až do výše 40 % intenzity, neboť tento region nedosahuje 65 % průměru EU 27. Ostatní NUTS II regiony, které mají vyšší HDP než 65 % průměr EU 27 by měly mít intenzitu 30 %. V regionech způsobilých dle písm. a) cit. čl. SFEU je tak navrhováno zvýšení míry podpory oproti současném míře, která je ve výši 25 %. Stále by bylo možno udělit bonus 10/20% pro malé/střední podniky. 

Přípravu souhrnného stanoviska státních orgánů České republiky koordinuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

Jiné subjekty mohou připomínky podat přímo Evropské komisi do 30. 9. 2020 a zúčastnit se mohou zde: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_rag/index_en.html

 

Tiskové oddělení ÚOHS

 

28. července 2020 / Evropská komise schválila Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus Evropská komise včera vydala rozhodnutí, kterým byla schválena podpora v rámci programu Antivirus s odkazem na tzv. Dočasný rámec Evropské komise

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

24. července 2020 / Evropská komise vydala rozhodnutí o podpoře pro sportovní organizace ve výši jedné miliardy korun Rozhodnutí vydané na základě čl. 107 2b) SFEU se týká systémů náhrad pro sportovní organizace, na infrastrukturu a sportovní akce zrušené v souvislosti s COVID–19

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz