Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

3. 7. 2020
Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „nařízení“) je použitelné do konce tohoto roku (dle článku 5 v aktuálním znění je nařízení použitelné do 31. prosince 2020), připravila Komise návrh změny předmětného nařízení.

Komise zamýšlí prodloužit platnost nařízení až do 31. 12. 2023. Zároveň, v reakci na pandemii Covid-19, Komise navrhuje, aby se nařízení mohlo vztahovat i na podniky, které nesplňovaly definici podniku v obtížích ke dni 31. 12. 2019, ale staly se podniky v obtížích v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.  

Evropská komise k návrhu úpravy nařízení vyhlásila veřejnou konzultaci se lhůtou pro podání připomínek do 3. 8. 2020. 

Souhrnné stanovisko státních orgánů České republiky koordinuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jiné subjekty mohou připomínky podat přímo Evropské komisi.

 

Bližší informace k veřejné konzultaci v angličtině jsou dostupné zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_sgei_prolongation/index_en.html

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/065

10. srpna 2020 / Program COVID Lázně byl schválen, přivede klienty do lázeňských zařízení Evropská komise schválila podle tzv. dočasného rámce český podpůrný program na podporu lázeňského sektoru COVID Lázně v celkovém objemu 1 miliardy korun

28. července 2020 / Evropská komise schválila Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus Evropská komise včera vydala rozhodnutí, kterým byla schválena podpora v rámci programu Antivirus s odkazem na tzv. Dočasný rámec Evropské komise

28. července 2020 / Zahájení veřejné konzultace k revizi Pokynů pro regionální podporu 2014 - 2020 Evropská komise zahájila dne 23. 7. 2020 veřejnou konzultaci týkající se revidovaných Pokynů k regionální podpoře 2014 - 2020

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz