Komise přijala další změnu Dočasného rámce umožňující poskytnout podporu podnikům postiženým opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19

30. 6. 2020
Evropská komise přijala třetí změnu Dočasného rámce, na jehož základě je možno poskytovat podpory podnikům postiženým opatřeními přijatými v důsledku COVID-19.

Změna Dočasného rámce spočívá především v rozšíření jeho působnosti na mikropodniky a malé podniky (ve smyslu definice Přílohy I GBER), které byly  podniky v obtížích již k 31.12.2019. Nicméně je třeba nadále u těchto kategorií podniků kontrolovat, zda nejsou v insolvenčním řízení a zda neobdržely podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci (podle příslušných pravidel pro veřejnou podporu). V takovém případě jsou nadále tyto kategorie podniků vyňaty z působnosti Dočasného rámce. 

Došlo rovněž k menší úpravě některých stávajících ustanovení Dočasného rámce týkajících se zejména subvencovaných úrokových sazeb a subvencovaných mezd. 

Podstatnějším způsobem byly upraveny podmínky pro podporu na rekapitalizaci, a to zejména v případech, kdy k navýšení kapitálu společností přispívají spolu se státem i soukromí investoři. 

Podporu dle Dočasného rámce je možno poskytovat pouze na základě rozhodnutí Evropské komise. Poskytovatel podpory je tedy povinen provést notifikaci EK, a to prostřednictvím a za spolupráce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Tisková zpráva Evropské komise

Text přijaté třetí změny Dočasného rámce

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/061

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti veřejné podpory přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně...

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz