Veřejná konzultace k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

21. 1. 2020
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „Pokyny k ETS“). Současné Pokyny k ETS končí svou platnost ke dni 31. 12. 2020, návrh nových Pokynů k ETS se tedy týká období od 1. 1. 2021.

Účelem konzultace je shromáždit zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran o návrhu nových Pokynů k ETS, a to především v tom smyslu, zda návrh Pokynů k ETS přiměřeně řeší riziko úniku uhlíku v důsledku nepřímých nákladů na emise (zejména pokud jde o způsobilá odvětví pro kompenzaci), při zachování motivace ETS k nákladově efektivní dekarbonizaci hospodářství a minimalizaci narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

 

Bližší informace k veřejné konzultaci v angličtině naleznete zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html

 

Návrh Pokynů k ETS v češtině je dostupný zde:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/draft_ets_guidelines_cs.pdf

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/004/VP001

9. července 2020 / Nová vyhláška v oblasti podpory de minimis přináší novou povinnost pro poskytovatele Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 298/2020 Sb. ze dne 15. 6. 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního...

8. července 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně...

3. července 2020 / Veřejná konzultace k úpravě a prodloužení platnosti nařízení 360/2012 na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz